Civil Engineering

Trimblen infrasuunnitteluohjelmisto Tekla Civil tarjoaa kattavan tietomallipohjaisen ratkaisun infrarakentamisen tarpeisiin mahdollistaen ajantasaisen tiedon jakamisen hankkeen eri toimijoiden kesken elinkaaren eri vaiheissa. Tekla Civil vastaa infrarakentamisen mallintamisvaatimuksiin tarjoamalla kustannustehokkaat työkalut suunnitelmamallien laatimisesta mallien päivittämiseen sekä infrahankkeen yhdistelmämallien kokonaisvaltaiseen kolmiulotteiseen tarkasteluun ja visualisointiin. Tekla Civil tuottaa jatkuvista inframalleista joustavasti rakentamisaineistoa koneohjauksen rajapintaan, jota voidaan sellaisenaan hyödyntää koneautomaatiopohjaisessa rakentamisessa. Trimblen globaalin organisaation teknologiaa hyödyntämällä myös itse rakentamista ja sen laadunvarmistusta voidaan tukea kokonaisvaltaisesti.