Vico Schedule Planner - älykkäämpää aikataulusuunnittelua ja tuotannonohjausta

Finland

Katso 10.3.2017 pidetty webinaari ilmoittautumalla oheisella lomakkeella

  • ​Vastaako projektin yleisaikataulu työn todellista kulkua?
  • Kuvaako yleisaikataulu työmaan nykytilannetta? 
  • Käytetäänkö aikataulua ohjausvälineenä?

Vico Schedule Planner on sijaintipohjainen​ aikataulusuunnittelu- ja tuotannonohjausohjelmisto.​ ​Älykäs aikataulu perustuu​ ​sijainteihin, ​määrätietoihin ja työnsaavutukseen. Vicossa aikataulu​ ​luodaan näiden tietojen pohjalta, mikä tuottaa luotettavampia ja helpommin ohjattavia aikatauluja. Tuotannonohjaus perustuu toteumatietoon​,​ jolloin voidaan tehdä ohjaustoimenpiteitä ennen ongelmien syntymistä työmaalla.​ ​Tämän avulla ​​voidaan varmistaa projektin läpivien​ti​ aikataulussa.

Seuraavassa Vico-webinaarissa 24.3.2017 aiheena tietomallin hyödyntäminen aikatauluttamisessa.

Katso webinaari