Vico Office - Rakenna virtuaalisesti (4D)

Finland

Katso 24.3.2017 pidetty webinaari ilmoittautumalla oheisella lomakkeella

  • Haluaisitko esittää aikataulun tilaajalle tai muille osapuolille helposti ymmärrettävällä tavalla? 
  • Esittäisitkö mielelläsi työmaakokouksissa projektin etenemistä tietomallin avulla?

Mitä paremmin tietoa pystytään jakamaan projektin osapuolten välillä, sitä sujuvampi ja hallitumpi projekti on suunnittelusta toteutukseen asti. Tietomallipohjainen visuaalinen esitys parantaa ymmärrettävyyttä hankkeen jokaisessa vaiheessa. Kun työvaiheet visualisoidaan mallin avulla, tilaajat ymmärtävät paremmin mitä heille tarjotaan ja ​urakoitsijat​ sekä​ työntekijät työmaalla ymmärtävät mitä heiltä odotetaan. ​Tietomallissa voidaan myös seurata projektin etenemistä ja mahdollisia viivästymisiä.​​

Vico Office​ yhdistää tietomallin, määrälaskennan, aikataulutuksen, sekä tuotannonohjauksen helposti ymmärrettäväksi visuaaliseksi kokonaisuudeksi.

Katso webinaari