Tekla Civil - Parametrinen liittymäsuunnittelu

Finland
Parametrinen liittymäsuunnittelu

Parametrinen liittymäsuunnittelu on uusi ja nopea tapa suunnitella toimiva, täysin kolmiulotteinen liittymä, jonka ajettavuus ja kallistus on optimoitu. Parametrisessa liittymäsuunnittelussa valittujen linjojen ja annettujen parametrien avulla liittymäalueelle luodaan aluekohde, jolla on tarkat pysty- ja vaakageometriat. Parametreja muokatessa ohjelma laskee kiertoliittymän tai T-liittymän geometriat nopeasti siten, että liittymän ajettavuuden ja kuivatuksen vaatimukset täyttyvät. Luotuja liittymäpohjia voi tallentaa liittymäkirjastoksi, jolloin useiden samankaltaisten liittymien luominen on yksinkertaista ja nopeaa.

Katso webinaari