Paikallavalurakenteiden mallintaminen työmaan näkökulmasta

Finland

Lähes jokaiseen rakennusprojektiin sisältyy paikallavalurakenteita. Monimuotoisimmat ja vaativimmat betonirakenteet toteutetaan usein paikalla valamalla. Paikallavalurakenteiden suunnittelu ja toteutus eroavat olennaisesti elementtirakentamisesta, johon suomalaisessa rakentamisessa on vahvasti panostettu. Betonielementeille ominainen toistuvuus ja sen hallinta ovat osa-alueita, joilla tietomallintamisen vahvuudet tulevat selkeästi esiin. Myös paikallavalurakenteiden tuotanto voi hyötyä entistä enemmän tietomallintamisesta.

Tässä webinaarissa käsittelemme Teklan suomalaisesta paikallavalutuotannosta teettämän selvitystyön tuloksia. Vaikka selvitystyö on tehty keskittyen paikallavalurakenteiden työmaatuotantoon, sen tulokset ovat varmasti - ja ehkä juuri siksi - mielenkiintoisia myös suunnittelijoiden näkökulmasta.

Katso webinaari