Mitä suunnittelija tai valmistaja tekee Construction Management -toiminnallisuudella?

Construction Management -moduulin lisääminen Tekla Structures 17 -suunnittelukonfiguraation päälle kasvattaa ohjelmistosta monipuolisen rakentamisen hallinnan työvälineen. Moduulin tehokkaat välineet mallin luokitteluun ja jäsentämiseen (Model Organizer) ja aikataulujen suunnitteluun ja seurantaan (Task Manager) myös suunnittelijoiden käytössä luovat pohjan yhä monipuolisemmalle ja hedelmällisemmälle projektiyhteistyölle. Clash Check Manager puolestaan helpottaa mallin osien välisten törmäysten käsittelyä ja hallintaa.

Katso webinaari