Yksi Euroopan suurimmista ympäristöhankkeista nousee Tanskaan suomalaisen tietomallinnusohjelman avulla

Kööpenhaminassa on parhaillaan käynnissä yksi Euroopan suurimmista ympäristöhankkeista. Laskettelurinteellä ja kiipeilyseinällä maustettava uusi jätteenpoltto- ja energialaitos, Amager Bakke, korvaa 40 vuotta vanhan Amagerin polttolaitoksen vuonna 2017 – tietomallin avulla. Mammuttimaisen ison rakennushankkeen pinta-ala vastaa seitsemää jalkapallokenttää.
 

Amager Bakke jätteenpolttolaitoksen havainnekuva

Pinta-alaltaan 41.000 m2:n kokoinen ja 80 metriä korkea laitos nousee Amagerin kaupunginosan ylle Kööpenhaminaan. Valmistuessaan energialaitos muuttaa kotitalouksien jätteet lämmöksi uudella ja ympäristöystävällisellä tavalla.

Ensimmäiset lapioniskut työmaalle tehtiin maaliskuussa, ja rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2017. Hanke on valtava: rakennukseen tulee teräsrakenteita 5 000 tonnia, ja perustuksiin juntataan kaiken kaikkiaan 2400 teräsbetonipaalua ja valetaan 35 000 kuutiometriä betonia.

Amager Bakke tulee toimimaan myös virkistysalueena kaupunkilaisille. Suunnitelmaan kuuluu ympärivuotinen laskettelurinne ja mäen huipulle tuleva kiipeilyseinä, joiden toteutuskelpoisuutta paraikaa selvitetään.

Amager Bakken rakennesuunnittelusta ja koko projektin suunnittelunohjauksesta vastaa tanskalainen insinööritoimisto Moe A/S. Arkkitehtuurisesti monimuotoisen ja rakenteellisesti haastavan hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään suomalaista Teklan tietomallinnusohjelmaa.

Rakennuksen tietomalliin mallinnetaan kaikki tarvittava tieto hankkeesta aina pienimmästä pultista määräluetteloihin ja tarjouslistauksiin, tilausluetteloihin ja rakentamisen ohjaukseen.

Tekla Structures -ohjelmisto on ahkerassa käytössä. Sitä käyttää päivittäin kolmesta kuuteen piirtäjää ja mallintajaa, ja lisäksi työmaainsinöörit katsovat mallista yksityiskohtia, ottavat mittoja ja tekevät mallin avulla yhteistyötä muiden projektiosapuolten kanssa.

Amager Bakke jätteenpolttolaitoksen tietomalli

Parempaa yhteistyötä mallin avulla

Tietomallin avulla Moe pystyy eliminoimaan rakennusvirheet ennen kuin rakentaminen tosissaan käynnistyy, mikä auttaa pysymään aikataulussa ja suunnitelluissa kustannuksissa. BIM tuo myös uusia ja parempia yhteistyötapoja rakennushankkeen eri osapuolten välille.

- Käytämme niin sanottua ”BIM-ajattelumallia” koko projektissa. Teklalla työskennellään eri osa-alueilla, mukaan lukien betonidetaljointi raudoituksineen, teräsdetaljointi, 4D-aikataulusuunnittelu ja määrälaskenta, sanoo Moe A/S:n pääsuunnittelija Anders Bilgaard.

Hankkeen edetessä projektiosapuolten tietomallit päivittyvät säännöllisesti. Tämän johdosta rakennuttajalla on koko ajan saatavilla ajantasaista tietoa hankkeesta ja rakentamisen edistymisestä – kaikkien projektiosapuolten osalta.
- Useita osapuolia sitovassa hankkeessa projektiosapuolten välinen yhteistyö ja tiedonsiirto on todella tärkeää. Tekla-mallin avulla tieto saadaan liikkumaan avoimesti. Esimerkiksi tässä hankkeessa teemme raudoitukset mallissa, mikä johtuu pääasiallisesti siitä, että haluamme toimittaa täsmällisemmät laskentaperusteet urakoitsijoille, täsmentää Bilgaard. 

- Kun kaikki on mallinnettu, meillä on parempi mahdollisuus kontrolloida urakoitsijan käyttämiä raudoitusten määriä. Aikaisemmin tehtiin piirustukset, joista mitattiin määrät käsin. Se oli hyvin aikaa vievä prosessi. Nyt saamme mallista suoraan piirustukset ja määrät, mikä hyödyttää rakennuttajaa, koska tiedot täsmäävät aina. Tulevaisuudessa urakoitsijat tulevat saamaan vielä enemmän irti hyötyjä mallista.

Lisätietoja: Martin Birk, johtaja Tekla Denmark, puh. +45 30509887, martin.birk (at) Tekla.com

Rakennuttaja: Amager Ressource Center
Kustannus: 3,5 M. kr.
Pinta-ala: 41.000 m2

Konsultit:
Moe A/S 
Bascon A/S
BIG CHP - Arkitekt
Rambøll Energi

Urakoitsijat:
NCC
GEO København
Tvilum Landinspektørfirma A/S

Arkkitehti:
BIG - Bjarke Ingels Group

Tekla
Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimisto 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä, josta lähes 200 ulkomailla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Teklasta tuli osa Trimbleä heinäkuussa 2011.
www.tekla.com