Uusi Oulu hyödyntää Tekla GIS -paikkatietojärjestelmää monipuolisesti

Kuntaliitos yhdisti Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin vuoden 2013 alussa, ja samalla yhdistyi kuntien kartta- ja paikkatiedon hallinta. Teklan kunnille tarjoama ohjelmistoratkaisu laajeni koko uuden Oulun alueelle. Kunnan kartta- ja paikkatietoja hallitaan ja käytetään ratkaisun ytimessä olevalla Tekla GIS -paikkatietojärjestelmällä.

− Käytössämme ovat Tekla GISin tärkeimmät sovellukset, toteaa kartastopäällikkö Eero Keski-Oja Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista. Järjestelmän avulla voidaan katsella ja muokata kaavoituksen, kiinteistöomaisuuden ja rakennusvalvonnan kartta- ja rekisteritietoja. Järjestelmään on siirretty tietoja myös väestörekisteristä.

Sähköiset ja räätälöidyt palvelut laajentavat ratkaisua

Teklan ratkaisut tukevat sähköisiä palveluita. Oulussa on käytössä Internet-karttapalvelu, jonka kautta myös kuntalaiset pääsevät karttatietoihin. Koko kunnan alueen kattavasta palvelusta kuntalaiset voivat selata esimerkiksi bussireittejä tai vireillä olevia asemakaavoja. Oulu laajentaa sähköisten palveluiden tarjontaa tänä vuonna edelleen, kun käyttöön tulee Tonttien julkaisu ja haku -sovellus. Sovelluksen avulla myytäviä ja vuokrattavia tontteja hallitaan ja markkinoidaan kaupungin nettisivuilla.

− Tulevaisuudessa tärkeitä ovat myös sellaiset tietotekniset ratkaisut, joiden avulla voidaan edelleen nopeuttaa ja helpottaa eri tehtävien osaprosesseja, sanoo Keski-Oja. Erilaisten katselu- ja latausrajapintapalveluiden avulla eri organisaatioiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Tietomuunnosten asiantuntijapalvelut toimivat

Liittyvien kuntien rekisteri- ja karttatiedot siirrettiin Tekla GISiin pääosin viime vuoden aikana. Koko aineisto kävi lisäksi viime vuoden lopulla läpi N2000-korkeusmuunnoksen. Teklan asiantuntijoiden apu tietomuunnosten toteuttamisessa oli arvokasta.

− Teklan asiantuntija osallistui kaupungin kokouksiin tarvittaessa etäyhteyden avulla ja pystyi vastaamaan kysymyksiin saman tien. Tarvittavat dokumentit saatiin etäyhteyden välityksellä jaettua heti, kertoo Keski-Oja. Hän kiittää teklalaisten vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta. Esimerkiksi muunnostyössä pakollinen tietokannan huoltokatkos sijoitettiin yleiselle lomapäivälle, jolloin Oulun kaupungin normaalia työskentelyä ei häiritty.

Muunnosten jälkeen työ jatkuu kartta- ja paikkatietoaineiston sisällön yhdenmukaistamistyöllä, jota tehdään muun työn ohessa. Tavoite on, että kaikista karttakohteista olisi tulevaisuudessa saatavilla yhtä kattava tietosisältö.

Tulokseen prosessi- ja henkilöstöosaamisella sekä toimivalla tekniikalla

− Iso osa kuntaliitoksen vaatimasta työstä on prosessien kehittämistä ja ohjeistamista, toteaa Keski-Oja. Esimerkiksi rakennuslupakarttakäytännöt vaihtelivat ennen liitosta kuntakohtaisesti. Nyt on yksi yhteinen käytäntö, jossa pyritään yhdistämään aiemmin hyviksi havaitut toimintatavat.

− Henkilöstö täytyy ottaa mukaan hyvissä ajoin, aivan kuten myös kuntaliitoksen teknisen puolen suhteen pitää olla ajoissa liikenteessä, painottaa Keski-Oja.

Teklalla on vahva osaaminen kuntaliitoksiin liittyvistä tietomuunnoksista ja tietojärjestelmätoimituksista. Ohjelmistoyhtiö oli mukana toteuttamassa myös Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitosta vuonna 2011 sekä muun muassa Salon ja Kouvolan alueiden kuntaliitoksia.

− Tekla on yhteistyökumppani, joka on toiminnassaan vastannut kuntaliitoksen mukanaan tuomiin haasteisiin hyvin, arvioi Keski-Oja.

 

Lisätietoja:

Mike von Wehrt
toimialajohtaja, Julkishallinto, Tekla Infra & Energy
puh. 040 736 0500
mike.wehrt(at)tekla.com


Eero Keski-Oja
kartastopäällikkö, Oulun kaupunki
puh: 044 70302302
eero.keski-oja(at)ouka.fi

 


Jakelu:

Toimialan mediat, Teklan verkkosivut

 


Tekla Solutions infra- ja energiatoimialoille
Tekla Solutions -ohjelmistotarjonta infra- ja energiatoimialoille sisältää korkealuokkaiset prosessitukityökalut suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon. Jokainen Tekla Solution on tietylle asiakasryhmälle tuotteistettu kokonaisuus Teklan sovelluksia ja palveluja. Ratkaisun keskiössä on toimialakohtainen tuotemalli, joka sisältää avaintiedot infrastruktuurista ja liiketoiminnasta.
Monipuolisilla paikkatietotoiminnallisuuksilla varustetut toimialasovellukset tarjoavat korkealuokkaisen prosessituen asiakkaan tehtäviin. Ratkaisujen perusominaisuuksiin kuuluu yhteentoimivuus muiden järjestelmien kanssa sekä erinomainen tuki Teklan asiakkaiden asiakaspalvelulle.


Tekla Oy

Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.
Teklalla on asiakkaita yli 100 maassa, toimisto 14 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä yli 500 henkilöä, joista noin 200 ulkomailla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on perustettu vuonna 1966 ja on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Teklasta tuli osa yhdysvaltalaista Trimble Navigation Ltd:tä heinäkuussa 2011. Trimble on usealla alalla toimiva teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Kalifornian Piilaaksossa. www.tekla.com


Oulun kaupunki

Oulun kaupunkiseutu on Suomen pohjoinen metropolialue. Vuoden 2013 alussa Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii yhdistyivät uudeksi, Suomen viidenneksi suurimmaksi kaupungiksi. Noin 200 000 asukkaan uusi Oulu tarjoaa vahvan kasvualustan yritystoiminnalle. Kaupunki on myös tunnettu pohjoisen Suomen teknologiakeskittymänä. www.ouka.fi