Turvallista matkantekoa Seattlen valtavassa tunnelissa – Tekla BIMsightin avulla

Jos projektissa käytetään poraa, jonka halkaisija on 17 metriä ja pituus 100 metriä, niin onnistumiseen tarvitaan myös yhteistyötä, hyviä kumppaneita ja BIMiä. State Route 99 -maantietunneli Seattlessa Yhdysvalloissa on tällainen projekti. Infrasuunnittelija HNTB valitsi ilmaisen Tekla BIMsightin yhteistyön avuksi, lukuisten osapuolien luomien mallien yhdistämiseen ja tarkastamiseen sekä yksityiskohtien tarkasteluun. Rakennettava tunneli parantaa matkustajien turvallisuutta, sillä se on maanjäristyksiltä turvassa, toisin kuin aikaisemmin vaurioitunut silta, jonka tunneli korvaa.

State Route 99 -hankkeen kokonaisurakasta vastaaa Seattle Tunnel Partners ja tunnelinprojektin suunnittelijaksi valittiin HNTB. Valtava projekti on arvoltaan 1,35 miljardia dollaria. 2,8 km pitkä porattu tunneli tulee korvaamaan Alaskan Way viaduktin, joka kulkee Seattlen rantaviivaa pitkin.

State Route 99 Tunnel on äärimmäisen monimutkainen projekti, jossa yhdistyy infrasuunnittelu, rakennesuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, LVIS-suunnittelu ja liikennesuunnittelu. Tässä projektissa helppokäyttöisten BIM-työkalujen tarve on ilmeinen, ja Tekla BIMsightille on käyttöä. 3D-suunnittelusta ja suunnittelun tarkkuudesta saatava hyöty realisoituu, kun kaikki projektiosapuolet voivat tarkastella ja hyödyntää käytettävissä olevaa tietoa. Helppokäyttöisiä BIM-työkaluja käyttävä projektitiimi voi IT-ongelmien sijaan keskittyä itse suunnittelutehtävään.

Haasteet hallinnassa

Tekla BIMsight tekee mallipohjaisen yhteistyön mahdolliseksi, ja suunnittelutiimi voi tarkastella osasuunnitelmia yhtenä kokonaisuutena ja havaita eri suunnitelmien väliset ristiriidat ajoissa. HNTB voi yhdistää helposti kaikkien osapuolten luomat tietomallit sekä navigoida malleissa ja tarkastella tärkeitä yksityiskohtia.

HNTB käytti Tekla BIMsightia viikottaisissa kokouksissa alihankkijoiden, arkkitehtien ja suunnittelijoiden kanssa havainnollistaakseen projektin kahta rakennusta, louhittavia ja peitettäviä alueita ja tunnelia. Tekla BIMsightiin ladatusta yhdistelmämallista kyettiin havaitsemaan ristiriidat ja mahdolliset suunnitelmien muutokset ja niiden vaikutukset.

Tekla BIMsight osoittaa joka päivä kykynsä isoissa projekteissa ympäri maailmaa. Monta eri suunnittelualaa yhdistävä State Route 99 -tunneli on tästä kiinnostava esimerkki. Tavallisimmin ohjelmaa käytetään hankkeissa, joissa rakennetaan ylöspäin kohoavia rakennuksia, mutta nopeimmat teknologian soveltajat ovat jo ottaneet uudet ratkaisut käyttöönsä horisontaalirakenteissa.

Uusi State Route 99 -maantietunneli on maanjäristyksiltä turvassa, mikä on selvä parannus matkustajien turvallisuuteen. Nykyinen silta, jonka tunneli tulee korvaamaan, vaurioitui pahasti maanjäristyksessä vuonna 2001, ja on vaarassa pettää uuden järistyksen sattuessa. Liikenteen siirtäminen maan alle luo Seattlen rantakaistalle uuden julkisen tilan ja samalla tunnelin liikennekapasiteetti tukee alueen tulevaa kasvua.
 


 

Lisätietoja

Jussi Ketoja, Marketing Manager, Tekla Oyj, puh. +358 30 661 183

 

Tekla Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimisto 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä, josta lähes 200 ulkomailla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Teklasta tuli osa Trimbleä heinäkuussa 2011. www.tekla.com

Tekla BIMsight
Tekla BIMsight on tietomallisovellus mallipohjaiseen projektiyhteistyöhön. Helppokäyttöisen sovelluksen avulla voi katsella, vertailla ja yhdistellä kaikkien rakennushankkeen osapuolten tuottamia malleja. Ongelmakohdat voidaan tunnistaa ja ratkaista jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa. Tekla BIMsight on yhteistyökalu, joka mahdollistaa mallipohjaisen viestinnän kaikkien toimijoiden kanssa.
Kuka tahansa voi ladata Tekla BIMsightin itselleen ilmaiseksi Internetistä. Kymmenet tuhannet rakennusalalla toimivat ihmiset lähes 150 maasta ovat jo tehneet niin.
www.teklabimsight.com

HNTB
Yhdysvaltalainen HNTB on työntekijöidensä omistama infra-alan yritys, joka palvelee julkisia ja yksityisiä asiakkaita. Palkitut ammattilaiset tarjoavat asiakkailleen suunnittelua, projektinhallintaa ja rakentamisen hallintaa.

Jo lähes 100 vuotta HNTB on auttanut luomaan infrastruktuuria, joka parhaiten vastaa ympäristön vaatimuksia. HNTB ymmärtää infrastruktuurin elinkaaren ja pystyy vastaamaan teknisiin haasteisiin oivaltavalla ja luovalla otteella, mistä kertovat kymmeniä vuosia kestäneet asiakassuhteet. Hankkeittensa yhteydessä HNTB havaitsee ja auttaa ratkaisemaan kauaskantoisia rahoitukseen, lainsäädäntöön, suunnitteluun, rakentamiseen ja yhdiskuntasuhteisiin liittyviä haasteita. HNTB:n työntekijäomistajat ovat sitoutuneet huippusuorituksiin ja yritys auttaa asiakkaitaan saavuttamaan tavoitteensa.
www.hntb.com