Tulevaisuudessa rakentamisen tietomalleja hallitaan verkossa

 

Rakentamisen tietomallintamiseen liittyvän suomalaisen DRUM-tutkimuksen tulokset julkaistiin tänään SHOK Summit -seminaarissa*. Rakennushankkeiden tiedonhallintaa ja -siirtoa koskevan tutkimuksen tuloksena syntyi konsepti, joka mahdollistaa tietomallien linkittämisen ja tiedon jakamisen verkossa ajantasaisesti ja nopeasti. Uusi, hajautettu toimintamalli sopii paremmin yhteen rakennushankkeiden hajautetun organisaatiomallin kanssa ja vähentää virheiden määrää suunnittelussa.

Tutkimuksessa kyseenalaistettiin vallitseva ajatus siitä, että tietoa hallitaan yhden keskitetyn tietomallin avulla. Kaikki tiedot sisältävä yhdistelmämalli on liian raskas rakentamisessa tarvittavaan intensiiviseen tiedonhallintaan ja yhteistyöhön. DRUM oli rakennetun ympäristön SHOK-yhtiön RYM Oy:n PRE-tutkimusohjelman alihanke*, jonka vetäjänä toimi Tekla Oy ja päätutkimusosapuolena Aalto-yliopisto.

– Vaikka tietomallien luominen on kehittynyt ja tehostunut Suomessa ja maailmalla valtavasti, niiden sisältämän tiedon hyödyntäminen projektiosapuolen kesken on vielä suurelta osin lapsenkengissä, sanoo tutkimushankkeesta vastannut tutkija Seppo Törmä Aalto-yliopistosta.

– Tällä hetkellä tiedon hakeminen yhdestä mallista on työlästä. Kokonaisen mallin käsittely on raskasta, jos siitä on voitava poimia yksittäisiä objekteja esimerkiksi mobiililaitteita varten. Ylimääräinen tieto on usein myös ristiriidassa ajantasaisen tiedon kanssa, mikä aiheuttaa kertautuvia ongelmia mallin käyttäjille, sanoo Jukka Suomi DRUMin veturiyrityksestä Teklasta.

DRUM-tutkimuksen tuloksena syntyi avoimen toimintamallin konsepti, joka perustuu tietomallien linkittämiseen, hallintaan ja jakamiseen verkossa.

– Sen sijaan, että tieto sijaitsisi keskitetyillä mallipalvelimilla, se on löydettävissä ja jaettavissa helposti verkosta. Tämä tekee tietojen hyödyntämisestä luonnollista eri osapuolille, kertoo Törmä.

Avoin toimintamalli edistää innovointia ja kehittämistä

Uudessa konseptissa rakennuksen tietomalli muodostuu pienemmistä osamalleista, jotka linkittyvät toisiinsa ja joita voidaan suunnitella ja päivittää erikseen verkossa. Tämän tuloksena ristiriidat eri osapuolten mallien välillä vähenevät.

Web-pohjaisuuden avulla rakennustietomallit voidaan kytkeä kaikkeen muuhun verkosta löytyvään tietoon, jakaa rakennustieto avoimesti käyttäjien ja ohjelmistokehittäjien kanssa sekä tehdä mallien käyttö työvaiheiden välillä suoraviivaiseksi ja helpommaksi.

– Käyttäjien ja ohjelmistokehittäjien dialogi parantaa tietomallien laatua sekä edistää innovaatioita ja uusia mallien käyttötapoja, toteaa Suomi.

Tulosten odotetaan konkretisoituvan noin kolmen vuoden kuluttua

DRUMin tuloksien odotetaan siirtyvän käytäntöön muutaman vuoden kuluessa. Skanskalla uutta konseptia on jo osittain testattu.

Odotamme tulosten realisoituvan rakennusteollisuudelle arviolta noin 2-3 vuoden kuluessa, kun ohjelmistotalot ryhtyvät soveltamaan kehitettyä konseptia, sanoo DRUMissa mukana ollut kehitysjohtaja Ilkka Romo Skanskalta.

DRUMin pitkäntähtäimen tavoitteena on parantaa rakennushankkeiden kokonaistuottavuutta tiedon hallinnan ja jaettavuuden kautta. Näin esimerkiksi virheiden määrää saadaan alas, jolloin aikaa ei kulu niiden selvittelyyn.

Tutkimustulokset on huomattu kansainvälisestikin: Muun muassa buildingSMART on ollut tuloksista kiinnostunut ja niitä esitellään European Construction Technology Platform (ECTP) -konferensissa Brysselissä kesäkuussa. Tuloksia esitellään myös European Conference on Product and Process Modeling (ECPPM) -konferenssissa, joka järjestetään syyskuussa Wienissä.

Toukokuun lopulla Aalto-yliopisto ja Tekla järjestävät aiheesta kansainvälisen tieteellisen työpajan Espoossa ja aihepiirin ympärille on rakentumassa kansainvälinen tutkijaverkosto.

Lyhyesti DRUMista

*DRUM (Distributed Transactional BIM) -tutkimus on osa RYM Oy:n PRE (Built Environment Process Re-engineering) -tutkimusohjelmaa, joka koostuu kuudesta osatutkimuksesta. DRUM käynnistyi marraskuussa 2010 ja se loppui huhtikuussa 2014. DRUMin veturiyrityksenä toimi Tekla Oy ja sen päätutkimusosapuoli oli Aalto-yliopisto. Muita osapuolia olivat Skanska, Solibri, CGI, M.A.D. ja Progman Oy. Osa tutkimuksesta on alihankittu Georgia Techistä ja VTT:ltä.

*SHOK Summit pidetään tänään 14.5. Helsingissä Kansalaistorin Millennium-paviljongissa. Tapahtumassa kuusi strategisen huippuosaamisen keskittymää CLEEN, DIGILE, FIBIC, FIMECC, RYM ja SalWe esittelevät tutkimusohjelmiensa kärkituloksia. SHOK-yhtiöt on perustettu yhteistyöalustaksi innovatiivisille yrityksille ja huippututkimukselle. Lisätietoja: www.rym.fi ja www.shok.fi.

Lisätietoja:

Seppo Törmä, tutkija, Aalto-yliopisto, p. 050 3160979, seppo.torma@aalto.fi 

Jukka Suomi, tuotepäällikkö, Tekla Oy, p. 040 510 3101, jukka.suomi@tekla.com

Ilkka Romo, kehitysjohtaja, Skanska Oy, p. 050 5201 596, ilkka.romo@skanska.fi

Tietoja Teklasta

Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja. Teklalla on asiakkaita yli 100 maassa, toimisto yli 20 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Teklasta tuli osa yhdysvaltalaista Trimble Navigation Ltd:tä heinäkuussa 2011.