Trimblen ohjelmistoratkaisun käyttäjiksi uusia sähköyhtiöitä

Alkuvuoden aikana yhteensä kolme sähköyhtiötä on valinnut Trimblen ohjelmistoratkaisun sähkönjakeluverkkojen hallintaan. Oy Herrfors Ab:n, Esse Elektro-Kraft Oy:n ja Kruunupyyn Sähkölaitos Oy:n sähköverkkoja hallitaan ja operoidaan jatkossa ohjelmistoratkaisulla, joka sisältää Trimble NIS -verkkotietojärjestelmän ja Trimble DMS -käytöntukijärjestelmän.

Ohjelmistot toimitetaan ja otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Toimituslaajuudet vaihtelevat asiakkaittain mutta sisältävät sovelluksia sähkönjakeluverkkojen dokumentoinnista, suunnittelusta ja kunnossapidosta verkon käyttötoimintaan.

Trimblen sähkönjakeluyhtiöille suunnattujen ratkaisujen vahvuuksia ovat monikäyttöinen tietojen mallinnus, verkon elinkaaren kattava laaja sovellusvalikoima ja ohjelmistojen yhteentoimivuus muiden ohjelmistojen kanssa.