Trimble NIS -verkkotietojärjestelmän käyttöönotto Carunassa täytti odotukset

Trimble NIS -verkkotietojärjestelmän käyttöönottoprojekti Carunassa on saatu kaikilta osin onnistuneesti päätökseen. Kesäkuussa 2014 käynnistynyt toimitusprojekti valmistui tavoiteaikataulunsa mukaisesti kahdeksassa kuukaudessa helmikuussa 2015.

Toimitettu kokonaisuus laajensi Trimblen jo aiemmin toimittamaa sähköverkon pitkän aikavälin suunnitteluun tarkoitettua ohjelmistokokonaisuutta. Jatkossa Trimble NIS on Carunassa pääjärjestelmä verkon suunnitteluun ja kunnossapitoon liittyvien tehtävien suorittamisessa. Toimitukseen sisältyi myös sovellus, jolla hallitaan Carunan investointiohjelmia sekä suunnitellaan, seurataan ja analysoidaan yksittäisiä investointiprojekteja.

− Investoimalla sähköverkkoon ja panostamalla kunnossapitoon takaamme sähkömarkkinalain edellyttämän toimintavarmuuden myös haasteellisissa sääolosuhteissa, toteaa kehitysjohtaja Sauli Antila Carunasta.

− Näemme uuden verkkotietojärjestelmän käyttöönoton liiketoiminnan kehittämishankkeena, emme IT-projektina. Verkkotietojärjestelmän nopealla käyttöönottoaikataululla pystyimme tehostamaan omaisuudenhallintaa ja suunniteltujen investointien mahdollisimman nopeaa ylösajoa, Antila jatkaa.

Uuden verkkotietojärjestelmän käyttöönottohanke priorisoitiin Carunassa korkealle.

− Avaintekijöitä hankkeen läpiviennille budjetoitujen kustannusten mukaisesti ja erittäin nopealla aikataululla olivat Trimblen valmiit sovellukset sekä molempien osapuolten vahva sitoutuminen toimitussuunnitelmaan, kertoo kehityspäällikkö Mikael Mickelsson Carunasta.

− Kun otetaan huomioon toimituksen laajuus ja aikataulu, tämä käyttöönottoprojekti on ollut ainutlaatuinen. Tästä kiitos kuuluu lukuisille projektiin osallistuneille henkilöille molemmissa organisaatioissa, toteaa Regional Sales Manager Jukka Leppänen Trimblestä.

 

Lisätietoja:

Jukka Leppänen
Regional Sales Manager EMEA, Electric & Gas
Trimble Energy & Public Administration
puh. 040 518 8016
etunimi.sukunimi@trimble.com

Sauli Antila
Head of Network Development
Caruna
puh. 040 658 9708 
etunimi.sukunimi@caruna.fi

Jakelu: Teklan verkkosivut, toimialamediat

Trimble Energy & Public Administration
Trimble Energy & Public Administration kehittää ohjelmistoratkaisuja energianjakelun, julkishallinnon ja vesihuollon toimialoille. Liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkailleen korkealuokkaisia prosessitukityökaluja suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon sekä sovelluksia laadukkaiden asiakaspalveluratkaisujen rakentamiseen. Ratkaisujen keskeisiä ominaisuuksia ovat modulaarisuus, yhteentoimivuus ja vahvat paikkatieto-ominaisuudet. www.tekla.com/fi/ratkaisut  

Trimble Navigation Ltd
Trimble on johtava usealla alalla toimiva yhdysvaltalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen paikkatietoon pohjautuvia tuottavuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta lisääviä ratkaisuja. Trimblen ratkaisuissa paikannusteknologiat yhdistyvät langattomiin laitteisiin, sovelluksiin ja palveluihin mahdollistaen tiedon keräämisen, hallinnan ja analysoinnin nopeammin ja tehokkaammin. Trimblen osake on listattu teknologiapörssi NASDAQissa Yhdysvalloissa. www.trimble.com

Caruna
Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa 640 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Caruna työllistää suoraan 340 henkilöä ja välillisesti yhteensä 1 500 työntekijää eri puolilla Suomea. Caruna panostaa vahvasti säävarman verkon rakentamiseen ja investoi vuosittain noin 100 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen. Carunan omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %). www.caruna.fi