Tilaaja halusi välttää törmäykset työmaalla – Aaro Kohonen toimittaa virheetöntä suunnittelua Tekla BIMsightin avulla

Insinööritoimisto Aaro Kohonen Oy valittiin Helsingissä sijaitsevan prosessiteollisuuslaitoksen laajennusurakan BIM-koordinaattoriksi. Tilaaja vaati kaikilta osapuolilta tietomalleja projektin alusta pitäen. Aaro Kohonen Oy vertaili huolellisesti eri suunnitteluohjaustyökaluja ja päätyi kokeilemaan mihin Tekla BIMsight pystyy.

Taustaa

Rakennuttaja halusi parantaa tehtaan laajennusprojektin suunnittelun ja rakentamisen laatua siirtymällä 2D:sta BIMiin. Siirtymällä BIMiin voidaan vähentää suunnittelusta aiheutuvia törmäyksiä työmaalla ja siten projektin kokonaiskustannuksia. Tilaajalla oli hyviä kokemuksia BIM-pohjaisesta suunnitteluohjauksesta, ja siksi projekti vaadittiin suunniteltavaksi 3D-malleina ja törmäystarkistukset haluttiin tehdä jo suunnitteluvaiheessa. Tehtaan vanhasta osasta löytyi arkkitehtimalli, mutta laajennusta varten mallinnus aloitettiin puhtaalta pöydältä. Mallit olivat tärkeitä, koska tehtaaseen tuli paljon talo- ja prosessiteknisiä laitteita ahtaaseen tilaan. Törmäysten välttäminen olisi ollut mahdotonta ilman tietomalleja.

Mallinnusohjeet auttavat BIM-projektin läpiviennissä

Aaro Kohonen on osa FMC Groupia, isoa suunnittelukonsernia. Konsernin yhtenäiset mallinnusohjeet auttoivat projektin läpiviennissä. Ensinnä kaikki osapuolet sopivat yhdessä käytetystä koordinaatistosta, työtavoista ja niin edelleen, ohjeistuksen mukaan. Näiden asioiden sopiminen oli todella tärkeää BIM-prosessin sujuvan työnkulun kannalta. Niille, joilla ei ole vastaavaa ohjeistusta käytettävissä, voi olla apua Tekla BIMsight design coordination guidelinesta.

Suunnitteluohjauksen työnkulku

Kaikkien projektin osapuolten kesken sovittiin, että käytetään Tekla BIMsightia ja toimitetaan mallit Tekla BIMsightin ymmärtämissä muodoissa. Tuotantolaitteisto mallinnettiin Microstationilla, joten IFC:n lisäksi tiedostomuotona käytettiin DGN:aa. Talotekniikkasuunnittelu tehtiin MagiCADilla ja rekennesuunnitteluun käytettiin Tekla Structuresia. Arkkitehti käytti Revit Architecture -ohjelmistoa. Samu Ristolainen, Aaro Kohosen BIM-koordinaattori tuotti yhdistelmämallit. Suunnittelukokouksia pidettiin joka toinen viikko. Tämä määräsi mallintamiselle tahdin: muutama päivä ennen kokousta kaikki osapuolet toimittivat uuden mallinsa projektipankkiin, ja Ristolaiselle jäi kaksi työpäivää aikaa yhdistää mallit ja tehdä törmäystarkastelut. Kaikki yhdistelmämallit arkistoitiin.

Samu Ristolainen kertoo: - Merkitsin merkittävimmät törmäykset noteilla ja tein tbp (Tekla BIM project) -tiedoston. Kokouksessa katselmoimme viimeisintä projektipankista löytyvää yhdistelmämallia. Suunnitteluvaiheen ja –ohjauksen aikana ei käytetty piirustuksia.

Suunnitteluohjauskokoukset

Kokouksissa osapuolet sopivat kunkin törmäyksen vaatimista toimenpiteistä: kenen pitää missäkin tapauksessa tehdä muutokset omaan malliinsa. Kaiken kaikkiaan 10-15 henkeä osallistui näihin kokouksiin. Jokaisella suunnittelualalla oli oma edustajansa, tilaajalla ja rakennuttajakonsultilla omansa. Tilaaja-rakennuttajalla oli lopullinen päätäntävalta. Projektin osapuolet käyttivät Tekla BIMsightin törmäystarkastelutoimintoja lukuisissa ylimääräisissä törmäilykokouksissa. Kaikki mallit ristiintarkastettiin toisiaan vasten ja ristiriitaisuudet tallennettiin kuvakaappauksiin. Törmäysten statustiedon johdonmukainen käyttäminen auttoi merkitsemään kaikki törmäykset, jotka muuten olisivat voineet jäädä huomaamatta. Tehtaan laajennus sisältää puhdastilan, joka aiheutti omat vaatimuksensa. Tämä lisättiin suunnitelmiin jälkikäteen. Saksalainen yritys suunnittelee, toimittaa ja rakentaa tilan. Osa näistä suunnitelmista oli 3D PDF-muotoisia, osa DWG:ta. Uusi toimittaja sai tutustua Tekla BIMsightiin ja sai käyttöönsä projektin mallin, ja pystyi näin aloittamaan oman osuutensa suunnittelun.

Käyttäjäkokemuksia

Samu Ristolainen, Aaro Kohosen BIM-koordinaattori antoi palautetta Tekla BIMsightista:
- Tekla BIMsight on helppo käyttää ja oppia. Jopa suunnittelijat, joilla ei ole kokemusta
3D-mallinnuksesta, oppivat sen nopeasti. Kuitenkin sovelluksessa on riittävästi toiminnallisuutta suunnittelun ohjaukseen. Tilaajakin oli varsin tyytyväinen. Erityisesti leikkaustyökalu osoittautui käteväksi, kun keskusteltiin ongelmakohdista.

Projektissa käytettiin Tekla BIMsight versioita 1.2 - 1.5. Ryhmän mielestä uudet toiminnot, kuten albumit, slideshow’t ja full-screen, ovat erittäin tarpeellisia tulevaisuudessa.