Tekninen Tekla Structures -käyttäjäpäivä keräsi salin täyteen

Ennätyksellinen noin 120 hengen yleisö lähes 50 yrityksestä vietti päivän Espoon Keilaniemessä opiskellen Tekla Structuresin saloja. Päivä oli pitkä mutta antoisa. Ohjelman painopiste oli hyvin käytännöllinen: tavoitteena oli antaa osallistujille eväät tehdä omasta päivittäisestä työstään hauskempaa ja tehokkaampaa.

Tekla Structures 17:n uusien ominaisuuksien lisäksi päivän aikana tutustuttiin Tekla BIMsight -sovellukseen ja pohdittiin yhdessä miten nykyiset Tekla Strucures -käyttäjät hyötyvät siitä. Tuotepäällikkö Jukka Suomi kysyi esityksensä aluksi kuinka moni yleistöstä oli jo tutustunut Tekla BIMsightiin ja totesi olevansa haastavassa tilanteessa kertoessaan Suomen sadalle parhaalle mallintajalle heille ennestään tuttua asiaa.

Teknisen tuen konsultti Sabina Housh antoi Tekla Structures -käyttövinkkejä interaktiivisen shown avulla, sai yleisön viihtymään ja keräsi samalla arvokasta palautetta ohjelmiston käytöstä.


Demotorin neuvoilla säästää selvää rahaa

Demotorilla pääsi keskustelemaan ja kyselemään teklalaisilta asioista niiden oikeilla nimillä. Torilla oli kojut mm. paikallavalua, piirustuksia ja Infra & Energy liiketoiminta-alueen tie- ja vesirakennusratkaisuja (Tekla Solutions for civil engineering) varten. Demotorilla ohjelmistokäyttäjät pääsevät itse esittämään ongelmansa ja kysymään niihin ratkaisuja. Monella kojulla kävi kova kuhina melkein kaksi tuntia eli koko sen ajan, jonka demotoria pidettiin. Vastaukset tuntuivat tulevan tarpeeseen, ja osallistujat kertoivat, että niiden avulla säästyy jopa selvää rahaa.

Käytännön haasteita projektityössä

Iltapäivän aikana kuultiin teklalaisten lisäksi vierailevia luennoitsijoita. Arto Suikka Rakennusteollisuus RT Oy:sta kertoi mm. BES2010 ja BEC2011 -projekteista ja huomautti, että uusien määräysten myötä suunnittelijan vastuu työmaan turvallisuudesta on lisääntynyt. Ranjit Kumar InsSystems Oy:stä kertoi miten Tekla Structuresissa on valmiina suomalaisten viitearvojen mukaiset Eurokoodit ja näin ollen valmius tuottaa heti oikeaa tietoa A&D -laskentaan. Päivän päätteeksi Maria Lennox NCC:lta kertoi mm. ohjelmistojen ylläpitoon ja yhteiskäyttöisyyteen liittyvistä haasteista. Heillä on yhtaikaa käynnissä 200 projektia, joista jokainen kestää keskimäärin 3 vuotta. Kussakin projektissa on käytössä noin 15 eri suunnitteluohjelmistoa ja puolen tusinaa tuotannonohjausjärjestelmää. Kaikista ohjelmistoista tulee päivityksiä vähintään vuosittain, ja uusiakin ohjelmistoja, kuten Tekla BIMsight, halutaan ottaa käyttöön kesken projektien.

Maria Lennox kertoi myös, että rakennusliikkeen näkökulmasta mallien yhdistämisen ja törmäystarkastelun pitäisi olla pääsuunnittelijan vastuulla. Roolit tietomallipohjaisissa hankkeissa ovat vielä epäselvät. Mallien tietosisältökään ei ole vielä standardoitunut, vaan jokaisen suunnittelijan kanssa on erikseen sovittava mitä mallinnetaan.

Päivä oli onnistunut, ja osoitti jälleen kerran kuinka tärkeää on lisätä vuoropuhelua rakennusalan ihmisten välillä, kaikilla organisaatiotasoilla. Kun ymmärrämme paremmin toisiamme, on helpompi puhaltaa samaan hiileen.