Teklasta tulee Trimble

Asiakkaiden tarpeet fokuksessa läpi koko rakentamisen elinkaaren

Tekla siirtyy käyttämään Trimblen yritysnimeä 1.1.2016 alkaen. Teklasta tuli osa Trimble-konsernia vuonna 2011, ja nyt tapahtuva nimenmuutos vahvistaa Trimblen evoluutiota ja tulevaisuuden visiota.

Vuonna 1966 perustettu Tekla Oy vaihtaa nimensä Trimble Solutions Oy:ksi. Tekla-nimi säilyy tuoteperheen nimenä Teklan rakennusalan ohjelmistoissa.

Yrityskaupasta lähtien Trimblen ja Teklan visio on ollut sama. Tarkoituksena on kehittää ratkaisuja koko rakentamisen elinkaaren vaiheisiin edistyksellisellä ja käyttäjälähtöisellä teknologialla. Samalla edistetään yhteistyötä alalla. Yritysnimen muutos liittää Teklan ohjelmistot Trimblen laajaan tuote- ja palvelutarjontaan. Trimblen ratkaisut suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon jatkavat avointa rakentamisen tietomallintamisen periaatetta (Open BIM), jota Tekla on vahvasti ajanut toimialallaan. Asiakkaat voivat jatkossakin luottaa tuotteiden jatkuvaan kehittymiseen ja ensiluokkaiseen palveluun.

– Trimblen asiantuntemus, teknologiat ja investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen auttavat meitä luomaan ratkaisuja, jotka mullistavat rakentamisen työnkulun. Nimenmuutoksen myötä pystymme paremmin kertomaan keitä me olemme ja mitä me edustamme, sanoo Timo Keinänen, Tekla Oy:n toimitusjohtaja.
– Voimme paremmin palvella asiakkaitamme, kun Tekla-ohjelmistot liitetään kiinteämmin Trimblen laajaan tarjoamaan. Teklan Energy & Public – liiketoiminta siirtyi Trimble brändiin jo keväällä 2014.

Rakennusten tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on otettu käyttöön rakennusteollisuudessa ympäri maailman. Tietomallit tukevat rakennuksen ja rakentamisen suunnittelua kaikissa vaiheissa ja mahdollistavat paremman analytiikan ja hallinnan kuin manuaaliset prosessit.

Teklan BIM-ohjelmistojen liittyminen Trimblen määrä- ja kustannuslaskentaan, projektinhallintaan ja työmaakäyttöön liittyviin ratkaisuihin, tuo rakennusalalle uusia työkaluja tuottavuuden parantamiseen.

Teklan ja Trimblen ohjelmistojen tiiviimpi yhteys edistää tiedon hyödyntämistä koko hankkeen aikana. Lisäksi kustannuksia pystytään pienentämään tuntuvasti paremman tarkkuuden ja yhteentoimivuuden avulla.

Lisätietoja:

Timo Keinänen, Tekla Oy:n toimitusjohtaja puh. 030 661 1773, sähköposti timo.keinanen @ tekla.com

Trimble on johtava usealla alalla toimiva yhdysvaltalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen paikkatietoon pohjautuvia tuottavuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta lisääviä ratkaisuja. Trimblen ratkaisuissa paikannusteknologiat yhdistyvät langattomiin laitteisiin, sovelluksiin ja palveluihin mahdollistaen tiedon keräämisen, hallinnan ja analysoinnin nopeammin ja tehokkaammin. Trimblen osake on listattu teknologiapörssi NASDAQissa Yhdysvalloissa. www.trimble.com

Trimble Buildings

Tekla tulee olemaan osa Trimblen suunnittelu- ja rakennusliiketoimintayksikköä. Trimble Buildingsin painopisteenä on rakennusten elinkaaren (suunnittelu-rakennus-käyttö) optimoivat ratkaisut. Trimblen tavoitteena on uudistaa toimialaa – lisätä tuottavuutta, vähentää hävikkiä ja optimoida aikatauluja, kustannuksia ja kiinteistöportfolioita – tehokkailla yhteistyötä ja tiedonvälitystä helpottavilla ratkaisuilla. Nämä kohdistetut ratkaisut tukevat arkkitehtien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, omistajien ja rakennusten käyttäjien työtä lisäämällä ketteryyttä, tehokuutta ja saatavilla olevan tiedon määrää. Trimble Buildingsin ratkaisuja on käytössä yli 150 maassa, ja ne muuttavat maailmanlaajuisesti infrastruktuurien ja rakennusten suunnittelu-, rakennus- ja käyttötapoja. 

www.buildings.trimble.com