Teklan web-pohjainen sovellus automatisoi tonttien hakuprosessin kunnissa

Tekla Oy                                           Lehdistötiedote                                             5.11.2012
 

Tekla on julkaissut web-pohjaisen sovelluksen kunnan myytävien ja vuokrattavien tonttien hakua varten. Tekla ePalvelut, Tonttien haku -sovelluksella kuntalaisille tarjotaan verkossa palvelu, jossa voi sekä täyttää että lähettää tonttihakemuksen.

Sähköinen tonttien hakupalvelu korvaa aiemmat tulostettavat ja kuntaan palautettavat hakulomakkeet liitteineen. Kunnassa sähköinen palvelu taas lopettaa paperisten hakulomakkeiden käsittelyn ja hakutietojen manuaalisen syötön kunnan tietojärjestelmiin.

Tonttien haku -sovellus on osa Tekla ePalvelut, Tonttitarjonta -sovelluskokonaisuutta, jolla hallitaan kunnan vuokrattavia ja myytäviä tontteja. Sovelluskokonaisuus sisältää hakusovelluksen lisäksi myös Tonttien julkaisu -sovelluksen, joka automatisoi monivaiheisen ja paljon manuaalista työtä teettävän kunnan tonttien julkaisuprosessin.

– Sovellus mahdollistaa kunnan tonttien nykyaikaisen markkinoinnin verkossa, sanoo Julkishallinnon toimialajohtaja Mike von Wehrt Teklasta.

Lahdessa Tekla ePalvelut, Tonttien haku -sovellus otettiin käyttöön 17.9.2012.

– Sovellus on selkeästi parantanut tuottavuutta ja tehostanut toimintaa. Sähköisen lomakkeen tulee parantaa palvelua, mutta myös kunnan on hyödyttävä tehdyistä investoinneista, painottaa paikkatietoinsinööri Carola Tiihonen Lahden kaupungista.

– Tonttien haku -sovellus vähentää kunnassa manuaalisen työn määrää radikaalisti. Esimerkiksi tontin saajan tiedot tallennetaan automaattisesti kaupungin rekisteriin, ja erilaiset Excel-tiedostot ovat käyneet tarpeettomiksi. Työntekijät ovat tyytyväisiä, Tiihonen kertoo.

– Myös virhemahdollisuudet vähenevät manuaalisen työn poistuessa. Tiedot ovat järjestelmissä ajantasaisia ja aina kaikkien tarvitsevien saatavilla.

Tonttien haku -sovellus tukee kuntalaista hakulomakkeen täytössä.

– Asiakas saa hakemukseensa automaattisesti osan tarvittavista tiedoista, kuten tontin numeron, osoitteen ja hinnan. Papereita ei enää tarvitse kuljettaa minnekään, ja asiakas saa suoraan sähköpostiinsa tiedon, kun asia otetaan käsittelyyn ja kun asiassa on tehty ratkaisu. Nopea tiedonkulku on vähentänyt hakemuksen käsittelyyn liittyviä tiedusteluja kunnassa, Tiihonen selvittää.

Lahdessa on saatu paljon myönteisiä kokemuksia Teklan sovelluksista.

– Sovellukset nostavat tuottavuutta ja työn tehokkuutta. Meillä oli ennen tonttien julkaisussa ja hakuprosessissa mukana kuusi työntekijää, nyt vain kolme. Teklan Tonttitarjonnan sovellukset ovat selkeästi lyhentäneet prosessia ja tehneet siitä turvallisemman, joten resursseja on voitu kohdentaa muihin tehtäviin, Tiihonen kuvailee.

– Tarkoituksemme Lahdessa on sekä parantaa tuottavuutta että palvella asiakkaita hyvin. Haluamme, että kuntalaiset saavat nopeasti oikeaa tietoa, Tiihonen summaa.

 

Lisätietoja:
www.tekla.com/tonttitarjonta

Mike von Wehrt
toimialajohtaja, Julkishallinto, Tekla Infra & Energy
puh. 040 736 0500
etunimi.sukunimi@tekla.com

Carola Tiihonen
paikkatietoinsinööri, Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala
puh. 050 387 8707
etunimi.sukunimi@lahti.fi

 

Jakelu:

Toimialan mediat, Teklan verkkosivut

 

Tekla Oy

Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.
Teklalla on asiakkaita yli 100 maassa, toimisto 14 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä yli 500 henkilöä, joista noin 200 ulkomailla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on perustettu vuonna 1966 ja on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Teklasta tuli osa yhdysvaltalaista Trimble Navigation Ltd:tä heinäkuussa 2011. Trimble on usealla alalla toimiva teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Kalifornian Piilaaksossa. www.tekla.com