Teklan vahva tuntemus käyttäjäprosesseista on asiakkaan etu

 

Käyttäjien työskentelytapojen ja tavoitteiden kartoitus edistää ohjelmistojen ja verkkopalvelujen kehittämistä. Kartoitusta tehdään muun muassa käyttötapauksien avulla. Käyttötapaus määrittelee käyttäjän nykyisen tai tulevan tehtäväsarjan sovelluksessa tavoitteen saavuttamiseksi. Mutta minkälaiset käyttötapausten ominaisuudet maksimoivat asiakkaan lisäarvon kehitysprosessin kuluessa ja lopputuotteen käytössä? Mikä on käyttötapausten suhde lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle?


Tekla Oyj:n käyttäjäkokemusasiantuntija Sonia Kaukonen tutki Teklan käyttäjäkokemusprosessin kehityskohtia opinnäytetyössään Laurea-ammattikorkeakoulun käyttäjäkeskeisen suunnittelun koulutusohjelmassa. Tutkimuksella selvitettiin käyttötapausten roolia asiakkaan lisäarvon luomisessa. Tapaustutkimuksen kohteena oli kaukolämmön keskeytyshallinnan verkkosovellus Tekla Keskeytysten hallinta. Lopputuloksena syntyi käyttötapausmenetelmän prosessikortti, joka auttaa kehittämään Teklan käyttäjäkokemusta käytännössä.


Tutkimuksessa etsittiin sellaisia käyttötapausten kulmakiviä, jotka voidaan nähdä menestystekijöinä sekä sovelluksen kehittäjien että asiakkaan ja loppukäyttäjien kannalta.


- Käyttötapausten menestystekijöitä ovat panostaminen käyttäjätutkimukseen kehitysprosessin alussa, keskittyminen tavoitteisiin, käyttötapauksen formaatin tehostaminen, iterointi viestinnän avulla sekä kestävä asiakassuhteen ylläpito, toteaa Kaukonen.


Tutkimuksessa laadittu prosessikortti korostaa parhaita käytäntöjä, käyttötapauspohjan suosituksia ja tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksessa ilmeni, että uuden tuotteen on mahdollisimman täsmällisesti tuettava asiakkaan ja hänen loppukäyttäjiensä prosesseja ja tavoitteita unohtamatta asiakkaan liiketoiminnallisia tavoitteita.


Kaukosen tutkimus on ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö, jonka hän on tehnyt Laurea-ammattikorkeakoulun Keravan yksikössä yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelman käyttäjäkeskeisen suunnittelun puitteissa. Englanninkielinen ”Maximizing Customer Value: Better Software and Web Solutions through Iteration of Use Cases” -tutkimus on julkaistu ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto Theseuksessa.


Lisätietoja:

Sonia Kaukonen
Käyttäjäkokemusasiantuntija, Tekla Infra & Energy
Puh. 030 661 1585
etunimi.sukunimi@tekla.com

 

Jakelu:

Teklan verkkosivut
 Tekla Oyj

Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.

Yhtiö on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Pääkonttori sijaitsee Espoossa. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, omia toimistoja 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Teklasta tuli osa Trimble-konsernia heinäkuussa 2011. www.tekla.com