Teklan ratkaisu keskeisessä roolissa Helen Sähköverkko Oy:n sähkömittarien etäluennassa

 

Tekla Oyj                                       Lehdistötiedote                                      3.11.2011


Helen Sähköverkko Oy on hankkinut Teklalta laajennuksen Tekla DMS -käytöntukijärjestelmäänsä. Järjestelmän laajennuksella yritys tähtää pienjänniteverkon käyttötoiminnan ja valvonnan tehostamiseen. Kaupalla Helen Sähköverkko Oy täydentää olemassa olevaa Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisuaan.

Hankinta liittyy sähköenergian mittauksen etäluentahankkeeseen, jossa Helsingin alueen sähkönjakelusta vastaava Helen Sähköverkko Oy vaihdattaa sähkön käyttöpaikkojen mittarit etäluettaviksi. Kantakaupunkialueen mittarit on jo vaihdettu, ja parhaillaan mittareita vaihdetaan esikaupunkialueilla. Hanke koskettaa hieman yli 300 000 asiakasta.

Tekla DMS -laajennuksella on tässä hankkeessa tärkeä rooli. Laajennuksessa AMR-järjestelmien (Automatic Meter Reading, automaattinen mittarinluenta) ja käytöntukijärjestelmän välille luodaan rajapinta, jolla järjestelmät voivat kommunikoida keskenään. Rajapinta mahdollistaa kahdensuuntaisen tiedonkulun eri toimittajien valmistamien etäluentalaitteiden ja käytöntukijärjestelmän välillä. Tekla toteuttaa laajennuksen yhdessä AMR-toimittajien kanssa.

- Haimme ratkaisua, jolla käyttöpaikkakohtainen tieto saadaan siirrettyä käytöntukijärjestelmään. Teklan järjestelmä oli helppo valinta, sillä Tekla tarjosi maailmanluokan toiminnallisuuden kustannustehokkaasti, sanoo Helen Sähköverkko Oy:n verkkotiedon hallintapäällikkö Jari Martikainen.

Martikaisen mukaan asiakaspalvelun parantuminen on AMR-järjestelmien ja Tekla DMS:n välisen rajapinnan sekä Tekla DMS:n AMR-tietoihin perustuvien toiminnallisuuksien keskeinen hyöty. Toteutettava ratkaisu nivoo kahden järjestelmän tiedot yhteen ja siten yksinkertaistaa toimintaa.

- Toteutettavan ratkaisun hyödyt perustuvat käyttöpaikan ja käytöntukijärjestelmän väliseen viestintään. Hankinnan jälkeen asiakaspalvelumme paranee, kun voimme järjestelmän avulla tarkastaa sähköverkon tilan asiakkaan liittymässä reaaliaikaisesti, Martikainen toteaa.
Ratkaisusta on käytännön tasolla hyötyä muun muassa vikatilanteiden hallinnassa.

- Rajapinta pystyy tuomaan etäluettavilta mittareilta hälytystietoja, kuten tiedot nollavioista ja epäsymmetriatietoja. Lisäksi rajapinnan kautta voi tehdä kyselyitä vianhoitotilanteessa joko mittarikohtaisesti tai alueittain. Tekla DMS:ssä on myös vianhoitoa helpottavaa automaatiota. Nämä tiedot ja toiminnallisuudet auttavat tarkemmassa ja monipuolisemmassa pienjänniteverkon kytkentätilanteiden ja keskeytysten hallinnassa, Account Manager Jari Moisio Teklasta toteaa.

Tekla DMS -laajennus otetaan käyttöön Helen Sähköverkko Oy:ssä vuoden 2012 alussa. Yritys vaihtaa loput Helsingin alueen sähkömittarit etäluettaviksi vuoden 2012 loppuun mennessä.

Toteutuneen kaupan ajankohta on erityinen, sillä vuosi 2011 on Teklan ja Helsingin Energian yhteistyön 20. merkkivuosi. Helsingin Energia hankki ensimmäisen Teklan ratkaisunsa syksyllä 1991, jolloin yrityksessä todettiin tarve saada enemmän ja älykkäämpää tietoa sähköverkosta.

- Yhteistyömme on syventynyt vuosien saatossa, ja se on edelleen hyvin aktiivinen puolin ja toisin. Vahvan perustan päälle on hyvä rakentaa tulevaisuudessakin, kertoo energianjakelun toimialajohtaja Pekka Hämäläinen Teklasta.
 


Lisätietoja:
Jari Moisio
Account Manager, Tekla Infra & Energy
Puh. 050 372 8028
etunimi.sukunimi@tekla.com

Jari Martikainen
Verkkotiedon hallintapäällikkö, Helen Sähköverkko Oy
Puh. 040 577 2117
etunimi.sukunimi@helen.fi

 


Jakelu:
Toimialan mediat, Teklan verkkosivut
 Tekla Solutions infra- ja energiatoimialoille
Tekla Solutions -ohjelmistotarjonta infra- ja energiatoimialoille sisältää korkealuokkaiset prosessitukityökalut suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon. Jokainen Tekla Solution on tietylle asiakasryhmälle tuotteistettu kokonaisuus Teklan sovelluksia ja palveluja. Ratkaisun keskiössä on toimialakohtainen tuotemalli, joka sisältää avaintiedot infrastruktuurista ja liiketoiminnasta.

Monipuolisilla paikkatietotoiminnallisuuksilla varustetut toimialasovellukset tarjoavat korkealuokkaisen prosessituen asiakkaan tehtäviin. Ratkaisujen perusominaisuuksiin kuuluu yhteentoimivuus muiden järjestelmien kanssa sekä erinomainen tuki Teklan asiakkaiden asiakaspalvelulle.

 


Tekla Oyj
Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.

Teklan liikevaihto vuonna 2010 oli lähes 58 miljoonaa euroa ja liiketulos 10 miljoonaa euroa. Yhtiö on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Sen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimisto ja 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä. Teklasta tuli osa Trimble-konsernia heinäkuussa 2011. www.tekla.com

 


Helen Sähköverkko Oy
Helen Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta lähes koko Helsingin kaupungin alueella. Yhtiö kuuluu Helsingin kaupungin omistamaan Helsingin Energia -konserniin.

Yhtiön liikevaihto on noin 113 M€ ja henkilöstön määrä on noin 100. Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä, Sörnäisissä Sörnäistenkatu 1:ssä. www.helen.fi