Teklan ohjelmistoratkaisulla uudistetaan ja päivitetään AS Tallinna Veden vesihuoltoverkostojen hallintaa

Tekla Oy                                            Lehdistötiedote                                 21.5.2013

 


Tekla toimittaa Tekla Solution vesihuoltoyhtiöille -ohjelmistoratkaisun AS Tallinna Vedelle Viroon. Ohjelmistoratkaisu sisältää sovellukset vesi- ja viemäriverkostojen dokumentointiin ja hallintaan.

Jatkossa vesihuoltoyhtiö Tallinna Veden verkosto-omaisuutta Tallinnassa ja sen ympäryskunnissa hallitaan Tekla NIS -verkkotietojärjestelmällä. Tekla NISissä tieto on nopeasti saatavilla ja verkosto-, kunnossapito- ja asiakastietojen yhteiskäyttö helpottaa verkostojen hallintaa.

AS Tallinna Vesi järjesti verkkotietojärjestelmästä julkisen tarjouskilpailun, johon osallistuivat markkinoiden johtavat vesihuollon verkkotietojärjestelmät. Teklan valintaan vaikuttivat toimialaosaamisen ja Tekla NISin avoimuuden ja toiminnallisuuksien lisäksi se, että monipuolinen ohjelmistoratkaisu on parhaiten yhteensopiva Tallinna Veden järjestelmien ja tietojen kanssa. Sopimus allekirjoitettiin helmikuun lopussa, ja järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2013 aikana.

− Tallinna Veden nykyinen järjestelmä on haastava korvattava useiden talous-, raportointi- ja asiakastietojärjestelmien rajapintojen takia. Tekla valittiin, koska pystymme yhteentoimivuuden ansiosta korvaamaan nykyisen järjestelmän rajapintoineen ja parantamaan asiakkaan vesihuoltoverkostojen hallinnan tehokkuutta entisestään, kertoo myyntipäällikkö Antti Nevas Teklasta.

− Asiakkaan liiketoiminnalleen asettamat vaatimukset ja järjestelmät arvioitiin ja uuden järjestelmän käyttöönotto suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä. Ensimmäisen vaiheen aikana kävimme läpi asiakkaan kartoittamat tärkeimmät verkoston hallintaan liittyvät prosessit. Prosessien analysoinnin lopputuloksena meillä on asiakkaan kanssa yhteinen käsitys siitä, mitkä asiakkaan nykyiset toimintaprosessit ovat ja miten asiakas toimii jatkossa Tekla NISillä, Nevas kertoo.
 Lisätietoja:
Antti Nevas
myyntipäällikkö, Tekla Infra & Energy
puh. 040 585 5181
etunimi.sukunimi@tekla.com

Jakelu:
Toimialan mediat, Teklan verkkosivut

Tekla Solutions infra- ja energiatoimialoille
Tekla Solutions -ohjelmistotarjonta infra- ja energiatoimialoille sisältää korkealuokkaiset prosessitukityökalut suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon. Jokainen Tekla Solution on tietylle asiakasryhmälle tuotteistettu kokonaisuus Teklan sovelluksia ja palveluja. Ratkaisun keskiössä on toimialakohtainen tuotemalli, joka sisältää avaintiedot infrastruktuurista ja liiketoiminnasta.
Monipuolisilla paikkatietotoiminnallisuuksilla varustetut toimialasovellukset tarjoavat korkealuokkaisen prosessituen asiakkaan tehtäviin. Ratkaisujen perusominaisuuksiin kuuluu yhteentoimivuus muiden järjestelmien kanssa sekä erinomainen tuki Teklan asiakkaiden asiakaspalvelulle.

Tekla Oy
Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.
Teklalla on asiakkaita yli 100 maassa, toimisto 14 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä yli 500 henkilöä, joista noin 200 ulkomailla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on perustettu vuonna 1966 ja on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Teklasta tuli osa yhdysvaltalaista Trimble Navigation Ltd:tä heinäkuussa 2011. Trimble on usealla alalla toimiva teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Kalifornian Piilaaksossa. www.tekla.com