Teklan ohjelmistoratkaisuilla hallitaan Lappeenrannan Energian vesihuolto- ja kaukolämpöverkkoja

Lappeenrannan Energiaverkot Oy on valinnut Tekla Solution kaukolämpöyhtiöille ja Tekla Solution - vesihuoltoyhtiöille ohjelmistoratkaisut kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkostojensa hallintaan. Jatkossa verkostoja hallitaan Tekla NIS -verkkotietojärjestelmällä.

Lappeenrannan Energiaverkolle toimitettavat ohjelmistoratkaisut sisältävät sovellukset verkkojen dokumentointiin, kunnossapitoon ja analysointiin. Kaukolämmön ohjelmistoratkaisuun kuuluu lisäksi sovellus käyttötoiminnan tukeen.

Lappeenrannan Energiaverkot on osa Lappeenrannan Energia -konsernia. Yhtiön jakeluverkot kattavat Lappeenrannan ja lähialueet.

 

Lisätietoja:

Jukka Lehtimäki
asiakkuuspäällikkö, Tekla Infra & Energy
puh. 0400 296 026
etunimi.sukunimi@tekla.com

Antti Nevas
myyntipäällikkö, Tekla Infra & Energy
puh. 040 585 5181
etunimi.sukunimi@tekla.com