Teklan järjestelmän käytöstä koituu konkreettista ja todennettavaa hyötyä asiakasorganisaatioille

 

Tekla Infra & Energy teetti vuoden 2010 lopussa asiakastyytyväisyystutkimuksen arvioidakseen onnistumistaan ja kehittämistarpeitaan. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi
Innolink Research Oy.

Kysely lähetettiin sähköpostitse Teklan Infra & Energy -liiketoiminta-alueen asiakkaille. Kohderyhmään kuului 2 194 henkilöä ja tutkimukseen vastasi 686 henkilöä, eli vastausprosentti oli 31.

Tekla jatkaa toiminnan kehittämistyötä asiakastyytyväisyystutkimusten perustella keskittyen asiakkaiden tärkeimmiksi kokemiin asioihin sekä esiin tulleisiin kehittämiskohteisiin.

Yksi suurimmista uudistuksista on Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisujen tuominen markkinoille. Uusi kaupallinen rakenne ja nimeäminen kuvastavat paremmin ohjelmistojen asiakaslähtöisyyttä ja modulaarisuutta sekä ohjelmistopohjan yhtenäisyyttä. Uudistus on osa Teklan ohjelmistotarjonnan kehittämistä energianjakelun, julkishallinnon sekä infrarakentamisen ja vesihuollon asiakkaille.
 

Asiakkaat tyytyväisiä järjestelmiin ja toimintaan
Tyytyväisyys Infra & Energyn toimintaan on säilynyt samalla korkealla tasolla kuin aikaisemminkin, kuten edellisen tutkimuksen perusteella voi todeta.

Asiakkaista yhteensä 81 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Infra & Energyn toimintaan yleisesti. 18 % on osin tyytyväisiä ja osin tyytymättömiä. Ainoastaan prosentti asiakkaista on tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä.

Yhteensä 73 % asiakkaista on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä organisaationsa käytössä oleviin Teklan järjestelmiin. Lisäksi 25 % on osin tyytyväisiä ja osin tyytymättömiä. Tyytymättömien ja erittäin tyytymättömien osuus on vain prosentti vastaajista.

 

Asiakkaat suosittelevat Teklaa
Yhteensä 89 % asiakkaista suosittelisi yhteistyötä Teklan kanssa varmasti tai todennäköisesti. Ainoastaan yhteensä 5 % ei suosittelisi tai ei todennäköisesti suosittelisi Teklaa yhteistyökumppanina, kun taas 6 % ei osannut sanoa kantaansa.

 

Parhaiten onnistuneet tekijät
Monet yksittäiset tekijät Teklan toiminnassa ovat onnistuneet erittäin hyvin suhteessa asiakkaiden odotuksiin. Asiakkaiden mielestä parhaiten onnistuneiden tekijöiden joukossa ovat mm. seuraavat:

  • minulla on hyvät suhteet niihin järjestelmätoimittajan henkilöihin, joihin olen yhteydessä
  • järjestelmän käytöstä koituu konkreettista ja todennettavaa hyötyä organisaatiollemme
  • ohjelmisto auttaa minua työssäni merkittävästi
  • järjestelmätoimittajalla on hyvä tukipalvelu
  • järjestelmätoimittajalla on hyvä maine
 

Lisätietoja tutkimuksesta
Asiakasyhteyspäällikkö Maria Nivala, Innolink Research Oy
Puh. 050 326 0866
etunimi.sukunimi@innolink.fi

Markkinointipäällikkö Natasa Anttila-Rautio, Tekla Infra & Energy
Puh. 0400 641 189
etunimi.sukunimi@tekla.com