Teklalta sovellus maarakennustyömaan tiedonhallintaan

Tekla Oy                                           Lehdistötiedote                                             8.10.2012


Tekla on julkaissut mallipohjaista rakentamista tukevan työkalun maarakennustyömaan tiedonhallintaan. Tekla Työmaatoiminnot -sovelluksella tehdään tarvittavat muutossuunnitelmat rakentamistyön aikana, seurataan rakentamisen valmiusastetta ja tuetaan laadunvarmistusta vertaamalla suunniteltuja rakenteita ja varusteita toteutuneisiin. Sovellus tehostaa rakennussuunnittelun ja rakentamisen yhteistyötä merkittävästi.

– Reaaliaikainen monikäyttöympäristö mahdollistaa saman tiedon hyödyntämisen eri toimintoihin samanaikaisesti. Tämä tehostaa muutossuunnittelun ja rakentamisen välistä vuorovaikutusta, vähentää virhemahdollisuutta ja edesauttaa laadukasta ja joustavaa rakentamistyötä, kertoo infrarakentamisen toimialajohtaja Erkki Mäkinen Teklasta.

Työmaatoimistojen, kenttätyön ja suunnittelutoimistojen toimintaa varten sovellus tarjoaa erilliset, helppokäyttöiset käyttöliittymät, jotka tukevat eri käyttäjäryhmien toimintaprosesseja. Kenttätyötä varten suunnitellussa käyttöliittymässä on kosketusnäyttö, ja GPS-sijainnin avulla suunnitelmat voidaan automaattisesti asemoida samalla, kun niitä tarkastellaan työmaalla. Täysin mallipohjainen järjestelmä tukee rakentamista havainnollisesti myös 3D-näkymän avulla.

– Sovelluksen keskeisiä toimintoja ovat muutossuunnittelu, massa- ja määrälaskennat, työmaateiden ja muiden tilapäisten järjestelyjen suunnittelu, edistymisen seuranta, urakka-alueiden hallinta ja mallien tuottaminen koneautomaatiota varten, Mäkinen luettelee.

– Sovellus toimii suunnittelujärjestelmästä riippumattomana kokonaisuutena. Jos suunnittelu on tehty Tekla Civil -ohjelmistolla, voidaan suunnittelun tuottamaa tietoa hyödyntää rakentamisessa vielä monipuolisemmin. Aineistoa voidaan kuitenkin tuoda myös muista suunnittelujärjestelmistä, Mäkinen jatkaa.

 

Lisätietoja
www.tekla.com/tekla-tyomaatoiminnot

Erkki Mäkinen
toimialajohtaja, infrarakentaminen, Tekla Infra & Energy
puh. 040 7380 091
etunimi.sukunimi@tekla.com

Jukka Lehtimäki
vanhempi konsultti, infrarakentaminen, Tekla Infra & Energy
puh. 0400 296 026
etunimi.sukunimi@tekla.com

 

Jakelu:

Toimialan mediat, Teklan verkkosivut

 

Tekla Oy

Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.
Teklalla on asiakkaita yli 100 maassa, toimisto 14 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä yli 500 henkilöä, joista noin 200 ulkomailla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on perustettu vuonna 1966 ja on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Teklasta tuli osa yhdysvaltalaista Trimble Navigation Ltd:tä heinäkuussa 2011. Trimble on usealla alalla toimiva teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Kalifornian Piilaaksossa. www.tekla.com