Teklalta ratkaisu Kuopion Energian viestiverkkojen hallintaan

Tekla ja Kuopion Energia ovat solmineet sopimuksen Tekla Solution viestiverkkojen operaattoreille -ratkaisun käyttöönotosta Kuopiossa.

- Viestiverkkojen hallintaratkaisulla energiayhtiöt ja verkko-operaattorit saavat täsmällisen kuvan viestiverkkonsa sijainnista ja verkossa olevista kytkennöistä. Ratkaisun avulla käyttäjä voi hallita viestiverkon aktiivisia laitteita sekä viestiverkkoa aina yksittäiseen kuitujaokseen asti, myyntipäällikkö Jukka Leppänen Teklasta kertoo.

- Ratkaisu käsittää dokumentointityökalut ja kattavan mallin viestiverkosta. Yksityiskohtainen ja oikea tieto verkosta mahdollistaa viestiverkon tehokkaan käytön ja turvaa omaisuuteen tehdyt investoinnit, Leppänen toteaa.

Kuopion Energiasta sähköverkkojen tietojärjestelmäpäällikkö Jami Miettinen toteaa, että yhtiö hankki viestiverkkojen hallintaratkaisun verkon dokumentaatiota varten.

- Ratkaisu tehostaa viestiverkon ylläpitoa. Saamme ratkaisusta yksityiskohtaiset tiedot laitteista ja kaapeliyhteyksistä sekä siitä, kuinka paljon verkossa menee kuituja ja kuinka monta päätettä niihin on kytketty. Viestiverkon toimintavarmuus kasvaa, Miettinen kertoo.

- Käyttöönoton jälkeen meillä on samassa järjestelmässä verkon tietojen lisäksi kaikki muukin tarpeellinen tieto, kuten mittaustulokset ja käyttöohjeet. Tämä helpottaa yhteyksien suunnittelua ja nostaa verkon kunnossapidon aivan uudelle tasolle. Energiayhtiön kannalta katsottuna tämä on meille suunniteltu täsmätuote. Ei liian iso eikä liian pieni, Miettinen kuvailee.

Kuopion Energian verkko-omaisuuden dokumentointiin ja hallintaan käytetään Tekla NIS -verkkotietojärjestelmää. Viestiverkkojen hallintaratkaisun tiedot tullaan saamaan esille Tekla NIS -järjestelmässä.

- Tämä on oleellinen asia verkon suunnittelijalle. Ajantasainen tieto saadaan hyvin ja muuttumattomana jaettua sekä suunnittelijoille että verkkoa operoiville henkilöille.
Lisätietoja:
Myyntipäällikkö Jukka Leppänen, Tekla Infra & Energy
Puh. 040 518 8016
etunimi.sukunimi@tekla.com

 

Tekla Solutions infra- ja energiatoimialoille
Tekla Solutions -ohjelmistotarjonta infra- ja energiatoimialoille sisältää korkealuokkaiset prosessitukityökalut suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon. Jokainen Tekla Solution on tietylle asiakasryhmälle tuotteistettu kokonaisuus Teklan sovelluksia ja palveluja. Ratkaisun keskiössä on toimialakohtainen tuotemalli, joka sisältää avaintiedot infrastruktuurista ja liiketoiminnasta.

Monipuolisilla paikkatietotoiminnallisuuksilla varustetut toimialasovellukset tarjoavat korkealuokkaisen prosessituen asiakkaan tehtäviin. Ratkaisujen perusominaisuuksiin kuuluu yhteentoimivuus muiden järjestelmien kanssa sekä erinomainen tuki Teklan asiakkaiden asiakaspalvelulle.