Tekla uudistaa Carunan verkko-omaisuuden hallintajärjestelmän

Tekla Oy toimittaa Caruna Oy:lle Trimble NIS -verkkotietojärjestelmän, joka tukee verkko-omaisuuden mallintamista ja hallintaa verkon suunnittelusta verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon. Toimitukseen sisältyy myös sovellus, jonka avulla voidaan suunnitella ja seurata investointiprojekteja ja analysoida niiden vaikutuksia verkon jälleenhankinta- ja nykykäyttöarvoihin.

Toimitettava kokonaisuus laajentaa jo aiemmin toimitettua sähköverkon pitkän aikavälin suunnitteluun tarkoitettua ohjelmistokokonaisuutta.

− Carunan tavoitteena on taata asiakkaillemme mahdollisimman häiriötön sähkö myös haasteellisissa sääolosuhteissa. Tämä edellyttää mittavia verkostoinvestointeja lähivuosina, ja haluamme varmistaa investointien ja kunnossapidon optimaalisen kohdentamisen. Verkostotiedon hallintaan ja analysointiin tarvitaan entistä kehittyneempiä työvälineitä. Valitsimme Teklan järjestelmätoimittajaksi erityisesti Trimble NIS -järjestelmän kattavuuden vuoksi. Sen tarjoamat toiminnallisuudet täyttävät Carunan verkkotietojärjestelmälle asettamat tarpeet, ja näin voimme minimoida järjestelmän ylläpidon kannalta haasteelliset räätälöidyt sovellukset, kertoo Carunan omaisuudenhallinnasta vastaava johtaja Timo Jutila.

Toimituksen käyttöönotto on aikataulutettu alkamaan kesäkuussa ja valmistumaan alkuvuodesta 2015.

− Varsin nopean käyttöönottoaikataulun mahdollistavat valmiit sovellukset, jotka on kehitetty ja tuotteistettu tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa. Tämä sopimus ja yhteistyön laajeneminen Carunan kanssa ovat meille erittäin merkittäviä asioita ja luovat vahvan pohjan innovatiivisten tuoteratkaisujen kehittämiselle myös tulevaisuudessa, toteaa myyntipäällikkö Jukka Leppänen Teklasta.

 

Lisätietoja:

Pekka Hämäläinen
toimialajohtaja, Trimble Energy & Public Administration
puh. 0400 446 116
pekka.hamalainen@trimble.com

Jukka Leppänen
myyntipäällikkö, Trimble Energy & Public Administration
puh. 040 518 8016
jukka.leppanen@trimble.com

Timo Jutila
verkkojohtaja, Caruna Oy
puh. 050 453 6016
timo.jutila@caruna.fi 
 

Jakelu:

Toimialan mediat, Teklan verkkosivut

 

Trimble Energy & Public Administration

Trimble Energy & Public Administration kehittää ohjelmistoratkaisuja energianjakelun, julkishallinnon ja vesihuollon toimialoille. Liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkailleen korkealuokkaisia prosessitukityökaluja suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon sekä sovelluksia laadukkaiden asiakaspalveluratkaisujen rakentamiseen. Ratkaisujen keskeisiä ominaisuuksia ovat modulaarisuus, yhteentoimivuus ja vahvat paikkatieto-ominaisuudet. www.tekla.com/fi/ratkaisut

Tekla Oy

Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön ja tarjoaa rakennus-, energianjakelun, julkishallinnon ja vesihuollon aloilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja. Teklan tarjonta ja osaaminen kohdistuvat rakennusten, verkkojen ja rakennetun ympäristön sekä niihin liittyvien liiketoimintaprosessien mallinnukseen ja hallintaan. Tekla on osa yhdysvaltalaista Trimble Navigation Limitediä. www.tekla.com/fi/

Trimble Navigation Ltd

Trimble on johtava usealla alalla toimiva yhdysvaltalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen paikkatietoon pohjautuvia tuottavuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta lisääviä ratkaisuja. Trimblen ratkaisuissa paikannusteknologiat yhdistyvät langattomiin laitteisiin, sovelluksiin ja palveluihin mahdollistaen tiedon keräämisen, hallinnan ja analysoinnin nopeammin ja tehokkaammin. Trimblen osake on listattu teknologiapörssi NASDAQissa Yhdysvalloissa. www.trimble.com

Caruna Oy

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa 640 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Caruna työllistää suoraan 340 henkilöä ja välillisesti yhteensä 1500 työntekijää eri puolilla Suomea. Caruna panostaa vahvasti säävarman verkon rakentamiseen ja investoi vuosittain noin 100 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen. Carunan omistaa Suomi Power Networks Oy, jonka osakkaita ovat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %). www.caruna.fi