Tekla toimittaa ohjelmistoratkaisun Oulun Veden vesi- ja viemäriverkoston kunnossapitoon ja ylläpitoon

 

Tekla Oyj                                          Lehdistötiedote                                      23.1.2012

Tekla toimittaa Oulun Vesi liikelaitokselle vesi- ja viemäriverkoston kunnossapitoon Tekla Solution vesihuoltoyhtiöille -ohjelmistoratkaisun. Sopimus kattaa sovellukset verkostotiedon hallintaan, kunnossapitoon, analyyseihin, asiakastietojen tarkasteluun sekä selain- ja maastokäyttöön.

Jatkossa Oulun Veden verkosto-omaisuuden dokumentointi- ja hallintajärjestelmä on Tekla NIS. Senior Consultant Jukka Lehtimäki Teklasta kertoo, että Tekla NIS -järjestelmässä verkosto- ja kunnossapitotiedot tallennetaan samaan tietokantaan, jolloin olemassa olevien tietojen hyödyntäminen helpottuu ja tehostuu. Tiedot ovat tarkasteltavissa myös Tekla WebMap -ympäristössä yhdessä muiden Teklan järjestelmien tietojen kanssa.

Verkostopäällikkö Tero Kilpeläinen Oulun Vedestä kertoo, että vesi- ja viemäriverkoston kunnossapitotiedot siirretään vanhasta kunnossapitorekisteristä soveltuvilta osin Tekla NISiin. Kunnossapitotietoja täydennetään tästä eteenpäin ennakoivan kunnossapidon aluetarkastuksilla sekä viemärikuvauksilla. Kunnossapito- ja analyysisovelluksilla voidaan laatia arviot verkoston nykykunnosta sekä tehdä todelliseen kuntotietoon pohjautuvat saneeraussuunnitelmat.

- Lisäksi kunnossapitosovelluksella halutaan ohjata ja seurata verkostossa tehtäviä kunnossapitotöitä. Tämä on meille tärkeä työnhallinnan väline, koska tilaamme kunnossapitotyöt pääosin Oulun Tekniseltä liikelaitokselta eli hyödymme Teklan järjestelmien yhteiskäytettävyydestä, Kilpeläinen toteaa.

Johtaja Jouni Lähdemäki Oulun Vedestä kertoo, että tehtyä sopimusta edelsi pitkällinen harkinta.

- Olemme perehtyneet Teklan NIS -järjestelmään ja olemme nähneet sen myös muiden yhtiöiden käytössä. Verkostot ovat meille iso omaisuusmassa ja Teklan järjestelmä on meille varsin sopiva verkko-omaisuuden ylläpitoon, Lähdemäki kertoo.

Vuoden 2013 alussa Oulun seudulle syntyy viiden kunnan kuntaliitoksessa uusi Oulu, jossa asukkaita on noin 186 000. Lähdemäki toteaa, että viiden kunnan kuntaliitoksessa verkostotietojen yhteinen ylläpito kuului kaikkein vaikeimmin ratkaistavien asioiden joukkoon.

- Kuntaliitoksessa toiminta-alue laajenee, verkoston määrä kasvaa ja tulee uusia työntekijöitä. Oleellista oli, että Teklalla on kokemusta järjestelmiensä seutukäytöstä. Tämä oli myös hyvä ajankohta hankkia ajanmukaiset työvälineet.

Lähdemäki toteaa, että nykyaikana asiakkaat olettavat, että vesijohtoverkosto toimii moitteettomasti.

- Asiakaspalvelun uusilla työkaluilla voimme täsmätiedottaa häiriötilanteista juuri oikeisiin kohteisiin. Asiakastiedot saadaan suoraan laskutusjärjestelmästä.

Teklan maastokäyttöön tarkoitetuilla sovelluksilla asentajat pääsevät vesi- ja viemäriverkoston tietoihin maastossa. Se säästää aikaa.

- Kun tiedot kirjataan järjestelmään kentällä ilman välikäsiä, virheiden määrä vähenee. Lisäksi asentajilla on maastossa aina mukana ajan tasalla oleva sähköinen verkostokartta, Kilpeläinen toteaa.

Ratkaisun käyttöönotto on parhaillaan meneillään. Samalla valmistellaan kuntaliitoksen sujuvaa toteutumista verkkotietojärjestelmien osalta.

- Teklan järjestelmissä tulee olemaan johto- ja peruskartta-aineistot kaikkien viiden kunnan alueelta. Näen, että nykyistä laajemmat toimialueet ja sujuvat yhteydet eri järjestelmien välillä ovat osa alamme tulevaisuutta, Lähdemäki toteaa.

 

Lisätietoja:
Jukka Lehtimäki
Senior Consultant, Tekla Infra & Energy
Puh. 0400 296 026
etunimi.sukunimi@tekla.com

 

Jakelu:
Toimialan mediat, Teklan verkkosivut


Tekla Solutions infra- ja energiatoimialoille

Tekla Solutions -ohjelmistotarjonta infra- ja energiatoimialoille sisältää korkealuokkaiset prosessitukityökalut suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon. Jokainen Tekla Solution on tietylle asiakasryhmälle tuotteistettu kokonaisuus Teklan sovelluksia ja palveluja. Ratkaisun keskiössä on toimialakohtainen tuotemalli, joka sisältää avaintiedot infrastruktuurista ja liiketoiminnasta.

Monipuolisilla paikkatietotoiminnallisuuksilla varustetut toimialasovellukset tarjoavat korkealuokkaisen prosessituen asiakkaan tehtäviin. Ratkaisujen perusominaisuuksiin kuuluu yhteentoimivuus muiden järjestelmien kanssa sekä erinomainen tuki Teklan asiakkaiden asiakaspalvelulle.


Tekla Oyj
Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.

Teklan liikevaihto vuonna 2010 oli lähes 58 miljoonaa euroa ja liiketulos 10 miljoonaa euroa. Yhtiö on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Sen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimistoja 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä. Teklasta tuli osa Trimble-konsernia heinäkuussa 2011. www.tekla.com

 

Oulun Vesi
Oulun Vesi on kaupungin omistama vesihuoltolaitos, jonka liikevaihto on 23 M€ ja henkilöstömäärä on 70. Oulun Vesi toimittaa asiakkailleen kohtuulliseen hintaan hyvälaatuista talousvettä ja huolehtii jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta sekä asuinympäristön kuivatusvesien johtamisesta toiminta-alueellaan siten, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät puhtaina. www.ouka.fi/vesi