Tekla toimittaa Fortumille ohjelmistoratkaisun jakeluverkon pitkän aikavälin suunnitteluun

 

Tekla Oyj                                       Lehdistötiedote                                    1.9.2011

 

 

Tekla toimittaa Tekla Solution -kokonaisuuden sähköverkon pitkän aikavälin suunnitteluun Fortumille. Ohjelmistoratkaisu sisältää verkon uudistamisinvestointien suunnittelua tehostavat työkalut sähköverkon luotettavuuden analysoimiseksi ja elinkaarikustannusten laskemiseksi. Hankinta on ajankohtainen, sillä Suomessa suuri osa sähkönjakeluverkkoa on rakennettu 1960 - 1970 -luvuilla ja verkko vaatii uudistamista.

- Sopimuksen myötä olemme päässeet aloittamaan Fortumin ja sen asiantuntijoiden kanssa yhteistyön, joka tukee energianjakeluun suunnattujen ratkaisujemme kehittämistä edelleen, toteaa energianjakelun toimialajohtaja Pekka Hämäläinen Teklasta.

- Sähkönjakelu on säänneltyä toimintaa. Pyrimme kaikessa toiminnassamme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen sääntelyn puitteissa. Toimintamme painopistealueisiin kuuluu muun muassa jakeluverkon sähkön laadun ja luotettavuuden varmistaminen. Koska verkko on vanhenemassa ja sitä kautta korvausinvestointien tarve on kasvamassa, verkon suunnittelua on mietittävä kokonaisvaltaisesti. Tällä varmistetaan, että verkko vastaa tulevaisuuden vaatimuksia, kertoo sähköverkon investointi- ja kunnossapitoyksikön prosesseista ja sovelluksista vastaava Mikael Mickelsson Fortumin Electricity Solutions and Distribution -divisioonasta.

- Tunnemme jakeluverkon nykytilan, mutta Teklan ratkaisuun kuuluvat jakeluverkon luotettavuuden analysointityökalut ja elinkaarikustannusten laskentatyökalut antavat meille aiempaa tehokkaammin täsmällistä tietoa suunniteltujen muutosten vaikutuksista. Investoinnit voidaan kohdentaa parhaalla mahdollisella tavalla ja samalla voimme tehostaa itse suunnittelutyötä. Analysoidun tiedon pohjalta voimme laatia hyvät suunnitelmat tavoiteverkosta eli siitä mallista, jollaisena näemme jakeluverkon 10 - 30 vuoden päästä.

Teklan luotettavuuden analysointityökaluja käytetään sekä nykyisiä että tulevia verkostoja koskevien laskelmien suorittamiseen. Työkaluilla voidaan sekä laskea että tehdä vertailuja erilaisten verkostoskenaarioiden välillä. Toimitettava ratkaisu perustuu Teklan aktiiviseen osallistumiseen alan tutkimushankkeissa sekä pitkäjänteiseen ja jatkuvaan kehitystyöhön yhdessä asiakkaiden kanssa.

Myyntipäällikkö Jukka Leppänen Teklasta kertoo, että sovelluksella saadut tulokset kertovat, missä verkon heikot kohdat ovat ja missä kaikkein todennäköisimmin tulee ongelmia. Saadun tiedon pohjalta voidaan tehdä vaihtoehtoisia investointisuunnitelmia ja valita niistä optimaalisin. Loppukäyttäjälle tämä näkyy parhaimmillaan siten, että sähkönjakelun häiriöt vähenevät ja rajautuvat pienemmälle alueelle.

Fortum omistaa, käyttää ja kehittää paikallista ja alueellista jakeluverkkoa ja toimittaa sähköä 1,6 miljoonalle asiakkaalle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Nyt hankittu Teklan ratkaisu otetaan käyttöön Suomessa ja Ruotsissa, reilun 1,5 miljoonan asiakkaan toimialueella. Fortumin investoinnit sähköverkkoihin vuonna 2010 olivat 213 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja:
Energianjakelun toimialajohtaja Pekka Hämäläinen, Tekla Infra & Energy
Puh. 0400 44 6116
etunimi.sukunimi@tekla.com

Myyntipäällikkö Jukka Leppänen, Tekla Infra & Energy
Puh. 040 518 8016
etunimi.sukunimi@tekla.com

Head of Processes and Applications, Asset Management and Design, Mikael Mickelsson, Fortum Electricity Solutions and Distribution Division
Puh. 050 455 7379
etunimi.sukunimi@fortum.com
 


Jakelu:
Toimialan mediat, talousmediat, Teklan verkkosivut
 


Tekla Solutions infra- ja energiatoimialoille
Tekla Solutions -ohjelmistotarjonta infra- ja energiatoimialoille sisältää korkealuokkaiset prosessitukityökalut suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon. Jokainen Tekla Solution on tietylle asiakasryhmälle tuotteistettu kokonaisuus Teklan sovelluksia ja palveluja. Ratkaisun keskiössä on toimialakohtainen tuotemalli, joka sisältää avaintiedot infrastruktuurista ja liiketoiminnasta.

Monipuolisilla paikkatietotoiminnallisuuksilla varustetut toimialasovellukset tarjoavat korkealuokkaisen prosessituen asiakkaan tehtäviin. Ratkaisujen perusominaisuuksiin kuuluu yhteentoimivuus muiden järjestelmien kanssa sekä erinomainen tuki Teklan asiakkaiden asiakaspalvelulle.

Tekla Oyj
Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.

Teklan liikevaihto vuonna 2010 oli lähes 58 miljoonaa euroa ja liiketulos 10 miljoonaa euroa. Yhtiö on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Sen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimistoja 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä. www.tekla.com

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.