Tekla Palaute otettu käyttöön Espoossa - palautteenkäsittely yhteen sovellukseen

Tekla Oyj                                                     Lehdistötiedote                              26.3.2012

 

Paikkatietopohjainen Tekla Palaute -sovellus on otettu käyttöön Espoon kaupungissa. Kaupungin verkkosivuilla olevassa palautepalvelussa voi antaa kaupungin kaikkia toimialoja koskevaa palautetta. Tekla Palaute -sovellus kattaa palautteen antamisen, käsittelyn, palautteisiin vastaamisen ja palautteen julkaisun. Lisäksi palautepalvelusta saadaan kaupungin johtamisen tueksi raportit palautteen määrästä, sisällöstä ja palautteeseen vastaamiseen kuluneesta ajasta.

Kaupunkilaisilta saapuva sähköinen palaute ohjautuu palautepalvelussa suoraan oikeille vastuuhenkilöille. Kaupungin kaikkien toimialojen yhteinen ja yhtenäinen palvelu tehostaa ja nopeuttaa palautteen käsittelyprosessia, kun koko prosessi tapahtuu yhdessä paikassa. Palautteen antajalle järjestelmä näyttäytyy helppona, toimialasta riippumattomana palautteenantotapana, Software Manager Jukka Vänttinen Teklasta kertoo.

Tekla Palaute -sovelluksessa palautteen antaja valitsee heti käyttöliittymässä, mistä aihepiiristä antaa kommentin. Espoon kaupungin palautepalvelussa vaihtoehtoja ovat muun muassa sosiaali-, terveys- ja senioripalvelut, kadut, tiet ja liikenne, kulttuuri sekä asuminen, rakentaminen ja kaavoitus. Vaihtoehdot muokataan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tekla Palaute -sovellus on kehitetty aktiivisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa viimeisten vuosien aikana, ja palvelu on otettu käyttöön useissa kunnissa.

Palvelun ominaisuuksia on jatkuvasti laajennettu muun muassa raportoinnin, käyttöoikeuksien ja palautteiden käsittelyn osalta. Käyttöönottovaiheen panostukset palautejärjestelmän käyttäjien koulutukseen, palautejärjestelmässä olevan tiedon luokitteluun ja ohjetekstien laatimiseen tekevät palvelun käytöstä loogista sekä palautteen antajan että käsittelijän kannalta, Vänttinen toteaa.

Koska sovellus on paikkatietopohjainen, voidaan palautteen kohteen sijainti osoittaa kartalla. Tarkkoja osoitetietoja ei tarvitse muistaa. Paikkatietopohjaisuus helpottaa myös alueellisten ongelmien hahmottamista ja nopeuttaa kunnossapitotoimenpiteiden oikeaa kohdentamista.

Kirjautumalla palautepalveluun käyttäjä voi seurata oman palautteensa käsittelyn etenemistä. Palautetta antaessaan käyttäjä voi sallia palautteen julkaisun, jolloin palaute ja siihen annettu vastaus ovat muiden luettavissa. Sovellus toimii myös iPad- ja muissa tablettilaitteissa.

Espoon kaupungin palautepalvelu löytyy osoitteesta https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home

Espoon kaupungin tiedote: http://www.espoo.fi/fi-FI/Oma_Espoo/Palautepalvelu_uudistuu(7998)

 

Lisätietoja:

Jukka Vänttinen
Software Manager, Tekla Infra & Energy
Puh. 040 708 4369
etunimi.sukunimi@tekla.com

Joni Kemppi
Sales Manager, Tekla Infra & Energy
Puh. 040 514 7644
etunimi.sukunimi@tekla.com

 

Jakelu:
Toimialan mediat, Teklan verkkosivut

Tekla Solutions infra- ja energiatoimialoille
Tekla Solutions -ohjelmistotarjonta infra- ja energiatoimialoille sisältää korkealuokkaiset prosessitukityökalut suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon. Jokainen Tekla Solution on tietylle asiakasryhmälle tuotteistettu kokonaisuus Teklan sovelluksia ja palveluja. Ratkaisun keskiössä on toimialakohtainen tuotemalli, joka sisältää avaintiedot infrastruktuurista ja liiketoiminnasta.

Monipuolisilla paikkatietotoiminnallisuuksilla varustetut toimialasovellukset tarjoavat korkealuokkaisen prosessituen asiakkaan tehtäviin. Ratkaisujen perusominaisuuksiin kuuluu yhteentoimivuus muiden järjestelmien kanssa sekä erinomainen tuki Teklan asiakkaiden asiakaspalvelulle.

Tekla Oyj
Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.

Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimisto 14 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä, josta lähes 200 ulkomailla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Teklasta tuli osa Trimbleä heinäkuussa 2011. www.tekla.com