Tekla News Syksy 2018

Paraskin tietomalli on hyvä vasta, kun sitä osataan hyödyntää oikein

Rakennushankkeessa tieto ja ajan tasalla pysyminen on kullan arvoista. Kaikilla hankkeen osapuolilla on omat näkemyksensä projektin täydellisestä läpiviennistä. Tavoiteltu lopputulos voi olla kaikille selvä, mutta hankkeen edetessä on tuhansittain asioita jotka voivat mennä vikaan, jos osapuolten näkemykset sen läpiviennistä eroavat toisistaan. Tietomalli ei ole ratkaisu aivan kaikkiin ongelmiin, mutta oikein käytettynä se voi olla ratkaisevassa roolissa projektin onnistumisen kannalta.

Easton Helsinki hankkeen mallintamisen tavoitteita oli mm. rungon asennusjärjestyksen optimointi ja elementtien tuotantoketjun hallinta.Onnistumisen edellytyksenä on, että osapuolet tekevät työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Mallintamisessa tämä yhteinen tavoite ei aina ole riittävän selkeästi määritelty. Kun mallinnushankkeet ohjataan yleisten ohjeiden perusteella, vaaditaan usein mallinnettavaksi asioita, joita ei myöhemmin hankkeessa osata hyödyntää. Valitettavan usein suunnittelijat kokevat tällöin, että mallinnetaan vain mallintamisen takia. Miksi näin on? Hyvä tietomalli kuuluu kaikille!

Jokaisella hankkeella on omat erikoispiirteensä ja haasteensa, joiden hallintaa voidaan tukea tietomallintamisen avulla. Näiden pohjalta muodostetaan suunnitteluryhmälle tietomallintamisen hankekohtaiset tavoitteet ja asetetaan vaatimukset mallintamisen tarkkuustasoille. Konkreettisia tavoitteita ovat esimerkiksi vaikea rakennustekninen ratkaisu tai haastavan rungon nostojärjestyksen optimointi. Kyse voi olla myös suunnitelmien ristiriidattomuuden varmistamisesta hankinta-aikataulun mukaisessa järjestyksessä tai tuotannon aikataulutuksesta ja valvonnan tuesta. Oikea-aikaisella mallintamisella varmistetaan tiedon saatavuus silloin, kun se on arvokkaimmillaan tiedon loppukäyttäjälle.

Byggnadsekonomi Oy kuuluu Suomen johtaviin yrityksiin malliohjauksen ja -koordinoinnin saralla. Yrityksen liiketoiminta on alusta asti perustunut tietomallintamisen konkreettisten hyötyjen saavuttamiseen. Olemme pitkään luottaneet Teklan BIM-työkaluihin, jotka tuovat mallipohjaiseen työskentelyyn tehokkuutta ja järjestelmällisyyttä. Kaikissa käyttämissämme tuotteissa korostuu lisäksi yhteistyö yli suunnittelualojen rajojen. Tiedolla johdettu työmaa on ennakoiva, simuloiva ja tehokas. Tietomallintamisen avulla vältytään virheiltä, tunnistetaan haasteet ja ohjataan hanketta älykkäästi.

Easton Helsinki hankkeen mallintamisen tavoitteita oli mm. rungon asennusjärjestyksen optimointi ja elementtien tuotantoketjun hallinta.Tietomallintamisen konkreettinen hyöty on kuitenkin usein vaikea määritellä rahassa. Toiko tietomalli oikeasti lisäarvoa hankkeessa suhteessa kustannuksiin, vai oliko hankkeen ohjauksessa sattumalta osaava tiimi? 

Valitettavan usein päädytään tilanteeseen, jossa vasta jälkeenpäin huomataan, että mallintamiseen olisi kannattanut panostaa enemmän. Syksyn aikana Byggnadsekonomi Oy on konsultoinut eri osapuolia viiden eri urakkariidan selvittelyssä. Yhtenäistä kaikille viidelle hankkeelle ovat urakka-ajan ylittyminen, taloudellinen tappio ja vahvat erimielisyydet tilaajan ja urakoitsijan välillä.

Kaikissa yllämainituissa hankkeissa korostuu puutteelliset ohjausmenetelmät, puutteellinen dokumentaatio projektin etenemisestä ja heikko kommunikointi osapuolten välillä. Jälkikäteen näitä puutteita on helppo todeta. Nyt tehdyt aikataulut ja simuloinnit osoittavat selkeästi ongelmien syyt ja seuraukset. Myös budjetin ylittäneet kustannukset on helppo todeta jälkeenpäin. Ylimenevissä kustannuksissa olisi säästetty panostamalla projektin ohjausmenetelmiin ja tiedonhallintaan jo hankkeen aikaisissa vaiheissa.
 

 

Johan Appelqvist
Toimitusjohtaja
Byggnadsekonomi Oy
 

 

 

Menestystä Tampereelle ja Kajaaniin Tekla Global BIM Awards 2018 -kilpailussa

Luminary voitti kaupallisten rakennusten sarjan Tekla Global BIM AwardsissaTampereella sijaitseva Luminary voitti kaupallisten rakennusten sarjan ja Kainuun uusi sairaala sai kunniamaininnan kilpailuissa. Parhaaksi BIM-projektiksi valittiin Museum of the Future, Dubaissa sijaitseva futuristinen museo. Se palkittiin myös parhaana tietomallihankkeena julkisten rakennusten sarjassa sekä yleisöäänestyksen voittajana.

Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi ja siihen osallistui yli 140 projektia ympäri maailmaa.

Lue lisää

 

 

Tekla Structures 2018i -versiot nyt saatavilla

Tekla Structures 2018i - versiot ovat saatavillaUusimmat versiot Tekla Structures, Tekla Structural Designer ja Tekla Tedds -ohjelmista ovat nyt ladattavissa. Päivitetyissä versioissa on uusia ominaisuuksia ja parannuksia, mitkä lisäävät työn tehokkuutta, parantavat työnkulkua, mahdollistavat paremman dokumentaation sekä entistä sujuvamman työskentelyn.

Lue lisää

 

 

 

Lounaskiertue täydessä vauhdissa

Trimblen lounaskiertue on parhaillaan käynnissä. Tänä syksynä kierretään ennätysmäärä kaupunkeja ympäri maata. Lounastilaisuuksien aluksi käydään läpi lyhyesti Trimblen uusimpia tuotteita ja sen jälkeen nautitaan hyvästä ruuasta ja seurasta. Tilaisuudet on tarkoitettu ylläpidossa oleville asiakkaille.

Katso jäljellä olevat kaupungit linkistä ja ilmoita itsesi mukaan!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 

Trimblen iltapäiväseminaarit Helsingissä ja Oulussa

Trimblen iltapäiväseminaari urakoitsijoille ja työmaatoimijoille järjestettiiin elokuussa HelsingissäHelsingissä elokuussa ja Oulussa lokakuussa järjestettiin Trimblen iltapäiväseminaari urakoitsijoille ja työmaatoimijoille. Seminaarissa käytiin läpi Tekla Structures, Trimble Connect ja Vico Office –tuotteita sekä muita ajankohtaisia aiheita urakoitsijan näkökulmasta.

Helsingin tilaisuudessa kuulimme lisäksi Connectin käytöstä projektissa Pasi Kivimäeltä (Sweco) ja Peter Peltoselta (Skanska). Johan Appelqvist Byggnadsekonomilta esitteli 4D-aikataulun käyttöä projekteissa.

Oulussa kuulimme tietomallinnuksesta rakennusliikkeen näkökulmasta Jussi Koskelaiselta (YIT Talo).

 

 

Koulutusyhteistyö Byggnadsekonomin kanssa

Byggnadsekonomi Oy:sta tuli ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä sertifioitu Trimblen koulutuskumppani koskien Vico-ohjelmistoja. Kumppanuudella varmistetaan monipuolisempi koulutustarjonta sekä kehitetään yhtenäistä asiakaskokemusta ja kouluttajayhteistyötä.

Alla linkit molempien yritysten koulutuskalentereihin. Mikäli et löydä hyvää aikaa meiltä Vico-ohjelmistojen koulutuksiin, käythän katsomassa Byggnadsekonomin tarjonnan.

Trimblen syksyn koulutuskalenteri

Byggnadsekonomin koulutuskalenteri

 

Buildpoint tarjoaa palveluita Tekla Structures -asiakkaille

Buildpoint Oy tarjoaa Tekla Structures -ohjelmistoasiakkaille käyttöönotto- ja pääkäyttäjäpalveluita. Asiakas saa käyttöönsä kokonaisvaltaisen Tekla Structures -osaamisen pienemmillä sisäisillä tukiresursseilla, joten yrityksen työntekijöille jää aikaa enemmän laskutettavaan suunnittelu- ja projektityöhön. 

Uusille asiakkaille Buildpoint tarjoaa myös yksilöllistä tukea, joten uuden järjestelmän käyttöönotto helpottuu ja kustannukset ovat paremmin ennustettavissa.

Lue lisää

 

Trimble Dimensions

Trimble DimensionsTrimble Dimensions -konferenssi järjestetään 5.-7.11. Las Vegasissa. Joka toinen vuosi järjestettävä tilaisuus kokoaa yhteen tuhansia osallistujia ympäri maailmaa. Kolmen päivän aikana nähdään yli 600 esitystä eri alojen ammattilaisille, sekä Expon puolella kattava tarjonta partnereiden tuotteita ja ohjelmistoja Trimblen tuotteiden lisäksi.

Lue lisää

 

Tulevia tapahtumia

Pistä kalenteriin alkuvuoden tärkeimmät tapahtumat! Lähetämme niistä kutsut ja tarkempaa tietoa myöhemmin. 

Pääkäyttäjäleiri, Tahko 30.1.-1.2.2019 

Tekla käyttäjäpäivä 21.3.2019