Tekla News Kesä 2018

BIMin taso Suomessa kehittynyt erityisesti yhteistoiminnan ja työmaan käyttöönoton osalta

Olin nyt toista kertaa mukana Tekla BIM Awardsin raadissa ja olin positiivisesti yllättynyt kilpailuun osallistuneiden hankkeiden laadusta. Erityisesti taso oli parantunut eri toimijoiden välisessä yhteistyössä ja työmaan vaatimusten huomioon ottamisessa. Raadin tehtävä oli tänä vuonna poikkeuksellisen vaikea. Vuonna 2015 päätös tuli yksimielisesti lyhyen keskustelun jälkeen. Tänä vuonna keskustelu oli pitkää ja argumentteja käytiin usean hankkeen puolesta. Lopuksi päätös syntyi käymällä julkaistut arvostelukriteerit yksityiskohtaisesti läpi kärkikolmikon osalta. Kainuun uusi sairaala, Luminary ja Helsingin keskuskirjasto olivat kukin erittäin vahvoja omalla erityisalueellaan: Kainuun sairaalan materiaalista välittyi paras kuva BIM-yhteistyöstä, Luminary oli selkeästi viety työmaatoteutuksen kannalta pisimmälle ja Helsingin keskustakirjasto oli mallinnuksen haastavuuden kannalta ainutlaatuinen. Kainuun uusi sairaala vei lopulta voiton, koska siellä oltiin erittäin hyviä yhteistyön lisäksi myös kaikilla muilla osa-alueilla. 

BIM-kioski Kainuun uuden sairaalan työmaallaTyömaan toiminnan tehostaminen on ollut koko työurani punainen lanka. Oli ilo huomata, että työmaan käyttö oli noussut monessa hankkeessa tärkeäksi teemaksi suunnittelun lisäksi. BIM-kioskit olivat käytössä monessa hankkeessa. Kainuun uudessa sairaalassa oli kehitetty innovatiivinen lisättyyn todellisuuteen perustuva sovellus, jossa 2D-kuvasta sai puhelimen ruudulle näkymään helposti käytettävän 3D-mallin. Mallien käyttö esivalmistuksessa oli betonielementtien lisäksi otettu käyttöön puurakentamisessa. Luminaryssa oli erittäin yksityiskohtainen 4D-simulaatio, josta näkyi se, että asiat oli suunniteltu etukäteen yksityiskohtaisesti. Työmaan paikalleen mittaus tietomallipohjaisesti on esimerkiksi Kaliforniassa jo arkipäivää isommissa hankkeissa, joten oli hyvä huomata, että käytäntö on jalkautumassa myös Suomeen talonrakennuspuolella. Suomessa talonrakentajat ovat olleet tässä infraa jäljessä. Luminaryssa erittäin ansiokasta oli myös työturvallisuuden tarkka mallinnus mm. putoamissuojausten osalta. Helsingin keskustakirjastossa oli tehty työmaalla tarkemittauksia, joita käytettiin suunnitelmien päivittämiseen. Tämä on myös mm. Kaliforniassa arkipäivää. Jo vuonna 2010 olin mukana sairaalahankkeessa, jossa laserkeilattiin jokainen kerros joka päivä Trimblen toimittamalla laserkeilauskärryllä ja poikkeamat menivät välittömästi suunnittelijoiden käyttöön. Tämän vuoden kilpailu osoittaa, että olemme työmaan käyttöönotossa parhaiden hankkeiden osalta pääsemässä kansainväliseen huipputasoon. BIMin käytössä suunnittelussa olemme olleet kansainvälisesti hyviä jo pitkään.

Seuraavaksi pitäisi saada aliurakoitsijat paremmin mukaan prosessiin. Aliurakoitsijan näkökulmaa ei juuri kilpailuissa tuotu esille muuta kuin BIM-kioskien käyttäjinä. Pääurakoitsijat olivat käyttäneet malleja mm. määrälaskentaan mutta toimitusketjun kumppanien roolia ei kilpailussa korostettu. Moni pääurakoitsija Kaliforniassa on kieltänyt sanan ”aliurakoitsija” käytön ja puhutaan kumppaneista (”trade partners”). Suomessa tehtyjen diplomityötasoisten selvitysten pohjalta BIMin käyttö mm. hankinnassa on ihan alkutekijöissään. Monet aliurakoitsijat haluaisivat kehittää mallinnusosaamista mutta heille ei ole tarjolla malleja, joten he eivät pääse edes alkuun. Materiaalitoimittajien integroimisessa prosessiin on toinen tulevaisuuden mahdollisuus. Haastankin tulevaisuuden osallistujat näyttämään, miten työn ja materiaalien toimittajat ja koko toimitusketju on integroitu BIM-prosessiin. Tästä paras esimerkki oli tämän vuoden kilpailussa maisemaportaali, joka onnistui integroimaan toimitusketjun prosessiin. Jos sama saadaan toteutettua isommassa mittakaavassa, ollaan oikealla polulla!

 

Olli Seppänen
Rakentamisen tuotantotalouden professori, Aalto-yliopisto & 
Tekla BIM Awards 2018 -tuomariston puheenjohtaja

 

 

 

Tekla BIM Awards voittajat

Kainuun uusi sairaala -projektin edustajatSuomen ja Baltian Tekla BIM Awards 2018 -kilpailun voittaja julkistettiin aurinkoisessa Suomenlinnassa 14.6. Parhaaksi BIM-projektiksi valittiin tänä vuonna Kainuun uusi sairaala. Projektin osapuolten tietomallipohjainen yhteistyö on ollut kattavaa rakennushankkeen alusta lähtien. Erityistä projektissa on ollut tietomallipohjainen käyttäjien osallistaminen suunnittelutyössä, sekä mallin hyödyntäminen toteutuksen eri vaiheissa. Myös puu- ja betonielementtien valmistus ja tuotannonohjaus on toteutettu tietomallien avulla. Projektin innovatiivisuudesta kertoo puolestaan lisätyn todellisuuden hyödyntäminen eri vaiheissa. “Kainuun Uusi Sairaala -projekti antoi parhaan kuvan tehokkaasta BIM-yhteistyöstä”, totesi tuomariston puheenjohtaja Olli Seppänen projektista.

Projektista vastanneeseen Kainua-allianssiin kuuluu projektin tilaaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, pääurakoitsija Skanska, rakennesuunnittelusta vastannut Sweco Rakennetekniikka Oy, arkkitehtitoimisto Sweco Architects Oy, talotekniikkasuunnittelusta vastannut Sweco Talotekniikka Oy, käyttäjälähtöisestä suunnittelusta sekä logistiikan asiantuntemuksesta vastannut Sweco PM Oy sekä talotekniikkaurakoitsija Caverion Suomi Oy.

Pääpalkinnon lisäksi jaettiin neljä kunniamainintaa ja ne menivät projekteille Luminary, Helsingin keskustakirjasto, Toimistorakennus Vilnassa sekä Länsisalmen maisemaportaali. Yleisöäänestyksen voitti Helsingin keskustakirjasto.

Lisätietoja hankkeista 

Jalkapallon MM-kisojen stadionit suunniteltu Tekla Structuresin avulla

Tekla Structures -ohjelmistoa on hyödynnetty vuoden 2018 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailun stadionien mallinnuksessa. Kahdeksan kahdestatoista jalkapallon Venäjällä järjestettävien MM-kilpailujen kisastadionista on mallinnettu Trimblen Tekla Structures -ohjelmistolla. Jokaisella MM-kilpailuja varten rakennetulla stadionilla on omat, ainutlaatuiset ja näyttävät rakenteelliset yksityiskohdat.

Stadionit ovat jo jalkapallofanien käytössä Moskovassa, Pietarissa, Saranskissa, Volgogradissa, Nizhny Novgorodissa, Samarassa, Sochissa sekä Kazanissa.

Lue lisää ja lataa oma MM-kisaveikkauskortti

Tripla: BIM auttaa hulinassa

Tripla, yksi Suomen laajimmista rakennustyömaista, ympäröi vilkasta rautatieasemaa, jota käyttää yli 50 000 matkustajaa joka päivä. Hankkeen koko (50 jalkapallokenttää), työntekijöiden määrä työmaalla (yli 1 000 kaikista intensiivisimmän vaiheen aikana) ja keskeytymätön raideliikenne aiheuttavat haasteita, joista selviää helpommin hyvillä ohjelmistoilla, yhteistyöllä ja avoimella tietomallinnuksella (Open BIM).

Kaikki suunnittelutyö on toteutettu mallinnustyökaluilla. Vaikka työmaa koostuu useista projekteista aina pysäköintialueesta ostoskeskukseen ja toimistorakennuksista hotelliin, kaikki mallit käyttävät samaa systeemiä ja ovat yhteensopivia. Kun tieto liikkuu ohjelmistosta toiseen, malleja voidaan yhdistää ja käyttää suunnittelussa ja tarkistuksessa. Jos ongelmia tai rakenteellisia tai teknisiä yhteentörmäyksiä löydetään, projektin osapuolet voivat sopia muutoksista yhdessä.

”Ilman mallia, joutuisimme viivottimella mittaamaan jokaisen pylvään korkeuden ja paksuuden isosta kasasta piirustuksia, sekä naputtamaan laskinta saadaksemme tietoomme tarvittavan betonin määrän. Tietomallin hyödyntäminen säästää aikaa,” toteaa Janne Salin, tietomalliasiantuntija YIT Construction Ltd:ltä, joka toimii Triplan pääurakoitsijana.

Tietomallit auttavat myös luomaan 3D-esittelyn tekeillä olevista tiloista ja mahdollistavat tilan visualisoinnin niille, jotka tekevät päätöksiä sen vuokraamisesta.

Lue lisää

Tekla License Compliance -yksikkö suojelee investointiasi

Tekla License Compliance -ohjelman kautta panostamme piratismin ehkäisyyn ja toimimme laittomia käyttäjiä vastaan. Trimblen ohjelmistot on suojattu Intellectual Property Rights -oikeuksilla, jotka turvaavat asiakkaidemme investoinnit ja varmistavat reilun kilpailun.

Suosittelemme kaikkia yrityksiä vaatimaan laillisia lisenssejä aliurakoitsijoilta, jotta vältetään piraattiohjelmistojen tuomat riskit. Piraattilisenssi voi sisältää haittaohjelmia ja vakoiluohjelmia, ja saastuttaa tietokoneen eikä ohjelmiston toimivuudestakaan ole takuita. Tapauksissa, joissa lailliseen lisenssiratkaisuun ei päästä, piratismin vastainen työmme voi pakottaa aliurakoitsijan keskeyttämään työnsä, mikä todennäköisesti aiheuttaa menetyksiä sekä laillisia että teknisiä riskejä myös muille laillisesti lisenssejä käyttäville projektin osapuolille.

Jos olet epävarma, voit lähettää tietomallit meille piratismin tarkastukseen. Käsittelemme tapaukset luottamuksellisesti!

Lue lisää

Trimble Solutions Suomen Paralympiakomitean yhteistyökumppaniksi

Santeri Karvo, PyörätuolikoripalloTrimble Solutions Oy ja Suomen Paralympiakomitea ovat solmineet kolmen vuoden mittaisen yhteistyösopimuksen. Yhteistyösopimuksen perimmäinen tarkoitus on tukea yhdessä komitean kanssa nuoria heidän urheilijan poluillaan. "Koemme, että yrityksemme slogan "Transforming the Way the World Works" saa tämän yhteistyön myötä uuden hyvin merkityksellisen ulottuvuuden. On erittäin hienoa, että saamme olla mukana tukemassa nuoria paraurheilijoita heidän matkalla tavoitteisiin ja unelmiin", toteaa Trimble Solutions Oy:n Energia- ja julkishallinto -liiketoiminta-alueen johtaja Kai Lehtinen.

Lue lisää lehdistötiedotteesta

Visio 2030

Visio 2030 –hankkeen tavoitteena on luoda Suomen rakennusalalle uusi ja tehokkaampi toimintamalli. Toimialalle halutaan lisää luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä uudistamalla johtamiskäytäntöjä ja ottamalla käyttöön uusia prosessioppeja ja digitaalisia työkaluja. ”Rakennusalaa on toistuvasti moitittu heikosta laadun ja tuottavuuden kehityksestä. Alan yritykset ja Aalto-yliopiston rakentamisen tuotantotalouden asiantuntijat suunnittelevat nyt alan yhteistä visiota vuodelle 2030”, toteaa Tuomas Särkilahti, Skanska Oy:n toimitusjohtaja ja Visio 2030 -toimitusjohtajaryhmän puheenjohtaja. 

”Laajan kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan esimerkiksi rakennusajan puolittaminen useissa hanketyypeissä olisi jo nyt mahdollista”, kertoo professori Olli Seppänen Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitokselta.

Visio 2030 -konsortioon kuuluu Aalto-yliopiston lisäksi 13 rakennusalan yritystä, Trimble on myös mukana hankkeessa.

Lue lisää hankkeesta

Trimblen urakoitsijaseminaari Teurastamon Kellohallissa

Järjestämme urakoitsijatapahtuman elokuussa iltapäivällä Teurastamon Kellohallissa. Seminaarissa teemme lyhyen katsauksen Tekla Structures, Trimble Connect sekä Vico Office -tuotteisiin urakoitsijan näkökulmasta. Lisäksi käymme läpi muitakin ajankohtaisia aiheita urakoitsijoille sekä kuulemme asiakasesityksiä Trimblen tuotteista. 

Tilaisuus on maksuton ja se on tarkoitettu urakoitsijoille sekä muille työmaatoimijoille.

Laita päivämäärä kalenteriisi: 21.8.2018

Syksyn koulutuskalenteri

Syksyn avoimet koulutukset on julkaistu.

Katso koulutukset ja ilmoittaudu

 

 

 

Lehdistösuhteet: