Tekla Infra & Energyn asiakkaat yhä tyytyväisempiä

Tekla Infra & Energy teetti vuoden 2011 lopussa asiakastyytyväisyystutkimuksen arvioidakseen onnistumistaan ja kehittämistarpeitaan. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy.

Kysely lähetettiin sähköpostitse Teklan Infra & Energy -liiketoiminta-alueen yli 2 000 asiakkaalle, joista yli 600 vastasi. Vastausprosentti oli 27.

Saatu palaute on tärkeimpiä välineitä toiminnan kehittämisessä, ja Tekla jatkaa oman toimintansa kehittämistä keskittyen asiakastyytyväisyystutkimuksessa esiin nousseisiin seikkoihin ja kehittämiskohteisiin.

 


Asiakkaat tyytyväisiä järjestelmiin ja toimintaan

Tyytyväisyys Infra & Energyn järjestelmiin ja toimintaan on kasvanut edellisvuodesta, kuten tämän ja edellisvuoden tutkimusten perusteella voidaan todeta.

Asiakkaista yhteensä 84 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Infra & Energyn toimintaan yleisesti. 16 % on osin tyytyväisiä ja osin tyytymättömiä, ja ainoastaan prosentti asiakkaista on tyytymättömiä. Tyytyväisyys Teklan toimintaan on kasvanut tasaisesti vuodesta 2009.

Yhteensä 79 % asiakkaista on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä organisaationsa käytössä oleviin Teklan järjestelmiin. Lisäksi 20 % on osin tyytyväisiä ja osin tyytymättömiä. Tyytymättömien osuus on vain prosentti vastaajista.

 


Asiakkaat suosittelevat Teklaa

Kysyttäessä miten todennäköisesti vastaajat suosittelisivat Teklaa kollegoilleen, keskiarvo on 8,1 asteikolla 0–10 (0 = ei lainkaan todennäköistä … 10 = erittäin todennäköistä). 16 prosenttia vastaajista suosittelisi Teklaa erittäin todennäköisesti (arvosana 10).
 Keskeisimmät onnistumiset

Monen yksittäisen tekijän osalta Teklan toiminnassa on onnistuttu erittäin hyvin suhteessa asiakkaiden odotuksiin. Asiakkaiden mielestä keskeisimpien onnistumisten joukossa ovat mm. seuraavat tekijät:

  • Toimittajan ja järjestelmän luotettavuus
  • Hyvät yhteistyösuhteet ja yhteistyön sujuvuus
  • Ohjelmisto auttaa käyttäjiä heidän työssään merkittävästi
  • Toimittaja on sitoutunut pitkäjänteiseen yhteistyöhön
  • Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti
  • Toimittajalla on hyvä asiakastukipalvelu

 

 

Lisätietoja tutkimuksesta

Tutkimusjohtaja Maria Nivala, Innolink Research Oy
Puh. 050 326 0866
etunimi.sukunimi@innolink.fi

Markkinointipäällikkö Natasa Anttila-Rautio, Tekla Infra & Energy
Puh. 0400 641 189
etunimi.sukunimi@tekla.com