Tekla esittelee Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisut infra- ja energiatoimialoille

Tekla Oyj                                         Lehdistötiedote                                 25.1.2011

 

Tekla uudistaa Infra & Energy -liiketoiminta-alueensa ohjelmistojen kaupallisen rakenteen, nimeämisen ja markkinaviestin. Infra- ja energiatoimialojen asiakkaille tarjotaan jatkossa Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisuja, jotka kuvastavat aiempaa tuoterakennetta paremmin ohjelmistojen nykyistä asiakaslähtöisyyttä ja modulaarisuutta sekä ohjelmistopohjan yhtenäisyyttä. Uudistus on osa Teklan ohjelmistotarjonnan kehittämistä energianjakelun, julkishallinnon sekä infrarakentamisen ja vesihuollon asiakkaille.

Tavoitteet
Tekla Solutions -tarjonta tukee asiakasryhmäkohtaisten ratkaisujen myyntiä, kehittämistä ja toimittamista - asioita, joihin Tekla pitkäjänteisesti panostaa. Uudistettu ohjelmistotarjonta edistää Teklan tavoitetta myydä ohjelmistojaan uusille asiakkaille ja uudentyyppisille asiakasryhmille sekä Suomessa että ulkomailla.

Teknisesti uudistus liittyy ohjelmistojen luotettavuuden, yhteentoimivuuden ja modulaarisuuden jatkuvaan kehittämiseen sekä ensiluokkaiseen tukeen asiakkaiden toiminnalle ja prosesseille, joka on Teklan ratkaisujen erityinen vahvuus. Yhä yhtenäisempi ohjelmistopohja edistää näiden osa-alueiden vahvistamista myös tulevaisuudessa.

Tausta
Asiakkaiden tarpeet tietotekniikan hyödyntämisessä vaihtelevat merkittävästi asiakkaittain ja maittain. Toimialojen rakenteelliset muutokset (fuusiot, seudullinen yhteistyö, ulkoistaminen, aliurakointi) luovat uudentyyppisiä asiakasryhmiä. Lisäksi ohjelmistoalalla ja teknologioissa tapahtuu jatkuvasti suuria muutoksia (esimerkiksi itsepalvelut, internetyhteisöt, standardointi, avoin lähdekoodi, pilvipalvelut).

Edellä mainitut muutokset edellyttävät ohjelmistoratkaisuilta ja -palveluilta joustavuutta. Ohjelmistoyrityksiltä muuttuva toimintaympäristö edellyttää kykyä hyödyntää juuri niitä teknologioita, jotka hyödyttävät yritystä ja sen asiakkaita. Tekla Solutions -uudistus tukee näiden tavoitteiden saavuttamista ja vahvistaa Teklan kilpailukykyä ohjelmistomarkkinoilla.

Aikataulu ja vaikutukset nykyasiakkaisiin
Uudistus toteutetaan keväällä 2011 julkaistaviin ohjelmistoversioihin. Nykyisten asiakkaiden ohjelmistojen käyttöön, ylläpitomenettelyyn, asiakastukeen ja muihin palveluihin uudistuksella ei ole nimeämistä lukuun ottamatta merkittäviä suoria vaikutuksia.

 

Lisätietoja:

Liiketoiminta-alueen johtaja Kai Lehtinen, Tekla Infra & Energy
Puh. 040 5912 369
etunimi.sukunimi@tekla.com

Jakelu:
Toimiala-, talous- ja IT-mediat

 

Tekla Oyj on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön ja tarjoaa rakennus- ja infrastruktuurialalla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.

Teklan liikevaihto vuonna 2009 oli 50 miljoonaa euroa ja liiketulos lähes 7 miljoonaa euroa. Kansainvälisten toimintojen osuus liikevaihdosta oli yli 80 prosenttia. Vuonna 2010 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 15 prosenttia ja liiketulostason olevan 15 - 20 prosenttia.

Tekla on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Teklalla on asiakkaita lähes 100 maassa, omia toimistoja 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä lähes 500 henkilöä. www.tekla.com