Tekla BIM Awards 2018 –kilpailun voittaja on Kainuun uusi sairaala

Suomen ja Baltian Tekla BIM Awards 2018 – kilpailun voittajaksi on valittu Kainuun uusi sairaala. Kilpailun tulokset julkistettiin ja palkinnot jaettiin torstaina 14.6.2018 Helsingissä. Projektin osapuolten tietomallipohjainen yhteistyö on ollut kattavaa rakennushankkeen alusta lähtien. Kilpailun voittaja osallistuu kansainväliseen Tekla Global BIM Awards –kilpailuun vuonna 2018.

Kainuun uusi sairaala -projektin edustajatVoittajaprojektissa tietomallinnusta on hyödynnetty projektin alusta lähtien. Erityistä projektissa on ollut tietomallipohjainen käyttäjien osallistaminen suunnittelutyössä, sekä mallin hyödyntäminen toteutuksen eri vaiheissa. Myös puu- ja betonielementtien valmistus ja tuotannonohjaus on toteutettu tietomallien avulla. Projektin innovatiivisuudesta kertoo puolestaan lisätyn todellisuuden hyödyntäminen eri vaiheissa. “Kainuun Uusi Sairaala -projekti antoi parhaan kuvan tehokkaasta BIM-yhteistyöstä”, totesi tuomariston puheenjohtaja Olli Seppänen projektista.

Projektin kilpailuun ilmoitti Kainua-allianssi, johon kuuluu projektin tilaaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, pääurakoitsija Skanska, rakennesuunnittelusta vastannut Sweco Rakennetekniikka Oy, arkkitehtitoimisto Sweco Architects Oy, talotekniikkasuunnittelusta vastannut Sweco Talotekniikka Oy, käyttäjälähtöisestä suunnittelusta sekä logistiikan asiantuntemuksesta vastannut Sweco PM Oy sekä talotekniikkaurakoitsija Caverion Suomi Oy.

Lisätietoja hankkeesta: tek.la/kc

Tekla BIM Awards -kilpailu järjestettiin tänä vuonna kymmenennen kerran. Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Tapio Kivistö Rakennuslehdestä, Miimu Airaksinen RIL:stä, Olli Seppänen Aalto Yliopistosta, Tomi Henttinen Building Smartista sekä Kai Lehtinen Trimblestä.

 

Pääpalkinnon lisäksi tuomaristo jakoi yhteensä neljä kunniamainintaa

 

Luminary-projektin edustajatLuminary-projekti on erityisen tarkasti tietomallinnettu asuinrakennushanke. Mallinnuksessa on huomioitu mm. putoamissuojaukset, mikä edesauttaa rakennustyömaan työturvallisuutta. Elementtien mallinnustarkkuus on viety poikkeuksellisen pitkälle ja työmaan vaatimukset on otettu mallissa erinomaisesti huomioon. Tuomaristo kommentoi Luminary-projektia: “Olisi hienoa, jos kaikki talonrakennushankkeet olisivat tällä tasolla.”

Helsingin keskustakirjasto -projektin edustajatHelsingin keskustakirjasto on puolestaan geometrisesti ja rakennusteknisesti haastava kohde, jossa eri suunnittelualat hyödynsivät tietomallinnusta kattavasti. Tarkemittauksen pohjalta on mallinnettu myös rakentamisen aikaisia muutoksia, joita on voitu hyödyntää julkisivuelementtien mallinnuksessa ja valmistuksessa. Tuomaristo perusteli kunniamainintaa, että Helsingin keskustakirjasto -projekti “todistaa, että mahdoton on mahdollista”.

Toimistorakennus Vilnassa -projektissa tietomallien tarkkuustasot olivat systemaattisessa hallinnassa koko projektin ajan. Projekti on toteutettu tehokkaasti ja omaperusteisesti. Kaikki projektiin liittyvät suunnittelualat toimivat tietomallipohjaisesti. Projekti sai kunniamaininnan erityisesti siksi, että tuomariston mukaan projektissa on hyödynnetty rakennustietomalleja poikkeuksellisen tehokkaasti.

Länsisalmen maisemaportaali -projektin edustajaLänsisalmen Maisemaportaali -projektille annettiin kunniamaininta, sillä tietomallilla on projektissa tärkeä rooli monimutkaisen toimitusketjun hallinnassa sekä rakenneosien valmistuksessa. Myös Länsisalmen Maisemaportaalin mallinnuksessa on hyödynnetty tarkemittaukseen perustuvaa muutossuunnittelua. Tuomaristo kuvaili projektin olevan ”tarina, jossa tietomallinnuksen avulla ja tuotanto haasteena, on toteutettu näyttävä maisemaportaali”.

Kilpailun yleisöäänestyksen voittaja on Helsingin keskustakirjasto.

Lisätietoja kilpailun nettisivuilta ja kuvia projekteista.