Tehokasta viestiverkon hallintaa Latvenergossa

Latvian valtakunnallinen energiayhtiö Latvenergo AS on valinnut viestiverkkonsa hallintaan Trimblen ratkaisun, joka sisältää Trimble Communication Networks -ohjelmiston. Ohjelmisto luo käyttäjälle täsmällisen kuvan viestiverkon sijainnista, laitetiloista ja kytkennöistä passiivi- ja aktiivilaitteisiin. Luotettava tieto mahdollistaa viestiverkon tehokkaan käytön ja turvaa tehdyt investoinnit.

Ratkaisun avulla Latvenergon hyvin laaja kuituverkko dokumentoitiin yhteen järjestelmään, jota useat tietoliikenneasiantuntijat käyttävät samanaikaisesti. Yhtäaikainen käyttöalue kattaa viestiverkon maanlaajuisesti. Latvenergon dokumentoinnin taso, tarkkuus ja ajantasaisuus vastaavat nyt nykyvaatimuksia. Lisäksi tuoteliitos Trimble NIS -verkkotietojärjestelmään mahdollistaa kuituverkkojen katselukäytön sähköverkon yhteydessä.

Pilottihanke käynnistettiin Latvenergossa keväällä 2014, ja sopimus allekirjoitettiin saman vuoden joulukuussa. Käyttöönotto valmistui tavoiteaikataulunsa mukaisesti huhtikuussa 2015.