Seinäjoen Energia valitsi Teklan ohjelmistoratkaisun kaukolämpöverkolle

 

Tekla Oyj                                            Lehdistötiedote                                 3.3.2011


Seinäjoen Energia Oy on hankkinut Tekla Solution -kokonaisuuden kaukolämpöverkon hallintaan, suunnitteluun ja kunnossapitoon. Ratkaisusta on lisäksi rajapintoja ulkoisiin asiakastieto- ja verkostolaskentajärjestelmiin.

Seinäjoen Energiassa ja Seinäjoen Vedessä on jo pitkään hyödynnetty Teklan ohjelmistoratkaisuja sähköverkon sekä vesi- ja viemäriverkostojen hallinnassa. Kaukolämpöratkaisun käyttöönoton myötä yhtiöillä on käytössään yhdenmukainen ratkaisu.

- Seinäjoen Energiassa toimivat kaukolämpöyhtiö ja sähkölaitos samassa yrityksessä, ja sähköpuolen hyvät kokemukset Teklan ohjelmistojen laadusta ja monipuolisuudesta vaikuttivat päätökseen, sanoo kaukolämpöyksikön johtaja Mikko Mursula.

Tarve kaukolämmön hallintajärjestelmän vaihtamiselle lähti verkoston dokumentoinnista. Sähkö- ja kaukolämpöverkostot on aiemmin dokumentoitu eri järjestelmillä, joiden välillä on ollut yhteensopivuusongelmia.

- Uuden kaukolämpöratkaisun hankinnan myötä saamme kaikkien verkostojen tiedot samat katon alle. Tulevaisuudessa pystymme tarkastelemaan kaikkien verkostojen tietoja kaikista järjestelmistä, ja aiomme hyödyntää tätä esimerkiksi kaapelinäytöissä, Mursula kertoo.

Järjestelmärakenteen avulla voidaan jatkossa toteuttaa yhteisiä palveluratkaisuja, joiden kautta voidaan julkaista tietoa esimerkiksi verkostokohteiden sijainnista. Lisäksi sähköverkonsuunnittelijat näkevät verkkoa suunnitellessaan kaukolämpöverkoston ja kaukolämpöverkoston suunnittelijat sähköverkon. Tuoteliitoksella on mahdollista tuoda samaan aikaan näkyville myös vesihuoltoverkoston tiedot.

- Yhteinen järjestelmä tuo synergiaetuja, kun järjestelmäosaaminen ja mahdollisuudet resurssien jakamiseen ylittävät yksikkörajat. Lisäksi kustannuksissa säästetään, kun palvelimet, tietokanta, versiopäivitykset ja taustakartat ovat yhteiset, Mursula sanoo.

Teklan kaukolämpöratkaisu otetaan käyttöön Seinäjoen Energiassa kuluvan kevään aikana. Käyttöönoton tueksi Seinäjoen Energia hankkii Teklalta koulutusta ja konversiopalveluita.

- Aluksi tavoitteenamme on saada verkosto dokumentoitua ja ajan tasalle. Tulevaisuudessa aiomme laajentaa järjestelmää esimerkiksi käytön seurantaan ja kunnossapitoon. Säästymme myös manuaalisen työn tekemiseltä, jos saamme maastosovellusten avulla vaikkapa putkien koot ja tyypit sekä laitteet tuotua sähköisesti järjestelmään maastosta, Mursula kuvailee.

 


Lisätietoja:
Myyntipäällikkö Jukka Leppänen, Tekla Infra & Energy
Puh. 040 518 8016
etunimi.sukunimi@tekla.com

Kaukolämpöyksikön johtaja Mikko Mursula, Seinäjoen Energia
Puh. 020 7601470
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

 

Jakelu:
Teklan verkkosivut ja toimialan mediat

 


Tekla Solutions infra- ja energiatoimialoille
Tekla Solutions -ohjelmistotarjonta infra- ja energiatoimialoille sisältää korkealuokkaiset prosessitukityökalut suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon. Jokainen Tekla Solution on tietylle asiakasryhmälle tuotteistettu kokonaisuus Teklan sovelluksia ja palveluja. Ratkaisun keskiössä on toimialakohtainen tuotemalli, joka sisältää avaintiedot infrastruktuurista ja liiketoiminnasta.

Monipuolisilla paikkatietotoiminnallisuuksilla varustetut toimialasovellukset tarjoavat korkealuokkaisen prosessituen asiakkaan tehtäviin. Ratkaisujen perusominaisuuksiin kuuluu yhteentoimivuus muiden järjestelmien kanssa sekä erinomainen tuki Teklan asiakkaiden asiakaspalvelulle.

 

Tekla Oyj
Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.

Teklan liikevaihto vuonna 2010 oli lähes 58 miljoonaa euroa ja liiketulos 10 miljoonaa euroa. Yhtiö on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Sen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimistoja 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä. www.tekla.com