Rakennusalan tilanne ja tulevaisuus päivitettiin Trimble BIM Forumissa

Trimble BIM Forum järjestettiin kuudetta kertaa torstaina 12. lokakuuta Clarion Hotel Helsingissä. Tapahtumaan olivat kokoontuneet tietomallinnuksen sekä rakennusalan toimijat ja vaikuttajat kuulemaan rakennusalan tilanteesta tänään ja 2020-luvulla. Lisäksi päivän aikana koettiin uusimpien teknologioden tuulahduksia esimerkiksi virtuaalitodellisuuden ja peliteknologian puitteissa.

Trimblen Structures divisioonan liiketoimintajohtaja Jari Heino aloitti päivän esitykset kertomalla, miten Trimble pyrkii olemaan rakentamisen muutoksen ajurina. Esityksessä alustettiin Trimblen näkökulmasta useita päivän aiheista; rakennusalan haasteita sekä nykyajan ratkaisuja niihin, kuten tekoäly, entistä helpommin saatavilla oleva data, digitaalitekniikka, virtuaalitodellisuus sekä paremmin rakennettavat ja entistä tarkemmat tietomallit.

Päivän ensimmäisen keynote-puheen piti Arto Kiviniemi School of Architecture at University of Liverpoolista. Rakennusteollisuus on aina ollut hidas muuttumaan ja valitettavasti tietomallinnus ei ole kansainvälisesti edelleenkään vakiokäytäntö. BIM pitää ottaa kaikilla tasoilla käyttöön, niin prosessien kuin yksittäisten tehtävien tasoillakin. ”Yhteistyö on muuta kuin tiedonjakamista”, siihen sisältyy myös paljon muuta. Projektien lisäarvo pitää maksimoida, ja osaoptimoinnista pitää päästä kokonaistaloudellisiin ratkaisuhin.

 Seuraavaksi kuulimme Clarion hotellin rakennesuunnitteluprojektista, kun meille esiintyi Concretus Designers –yrityksestä Rytis Musauskas. Projektissa oli käytetty tietomallia myös toimituslogistiikassa ja vaativien rakenneteknisten ratkaisuiden etsimisessä.

Juha Liukas Sitowiseltä valaisi meitä BIMin tilanteesta infra-alalla. Hän toimii myös buildinSMART Finlandin Infra-ryhmän puheenjohtajana, joten hän esitteli infra-toimialaryhmän strategian, missä tavoitteet ulottuvat vuoteen 2025 asti. Infra-alalla edetään nyt nopeasti kun InfraBIM on saatu käyttöön. Liukas mainitsi myös että vakioinnilla on iso merkitys. Vihdoinkin alalla ollaan pääsemässä eroon piirustusten fiilauksesta, mitä on tehty viimeiset 20 vuotta, ja edetään ajantasaisen tiedon käyttöön työmailla. Liukkaan mukaan alalla olisi voitu ottaa BIM käyttöön jo paljon aikaisemminkin. 

Yleisö pääsi itsekin testaamaan virtuaalitodellisuutta, kun Max Levander Rambollilta esitteli Arilyn-sovelluksen, millä saatiin kännykän avulla malli rakennuksesta hienosti nousemaan 3D-malliksi kokouspöydille. Max esitteli lisäksi eri vaihtoehtoja virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen Rambollilla, sekä sen tuomia hyötyjä projektin kaikissa vaiheissa.  

Ennen lounasta Jyrki Keinänen A-Insinööreiltä piti herättävän esityksen aiheesta ”Tuotammeko arvoa tunneilla vai suunnitelmilla?”.  Hän kävi läpi case-tapauksiin perustuvan esityksen suunnittelun merkityksestä rakentamisen arvoketjussa. Yksi läpikäydyistä esimerkeistä koski ajankohtaista isoa projektia, jossa juuri suunnittelun kulut olivat jääneet miinuksen puolelle, ja ehkä siitä syystä on projektin valmistuminen viivästynyt huomattavasti alkuperäisestä ajankohdasta. Muutos tähän ajatteluun tilaajien kohdalla pitäisi lähteä koko liiketoimintamallin muuttamisesta, tarvitaan uusia kaupallisia malleja jotta voidaan ottaa BIM:in hyödyt ja osaaminen käyttöön.

Lounaan jälkeen meille esiintyi norjalainen hotellisijoittaja Arthur Buchardt, joka esitteli ensin ympäri maailmaa rakennuttamiaan upeita kiinteistöjä. Hän avasi meille myös hieman omia toimintatapojaan ja valintojaan koskien hotelliprojektejaan. Buckhardtin ajattelutapaan ja toimintaan liittyy läheisesti luottamus ihmisiin. Saamme ilmeisesti jatkossakin Arthurin omistamia hotelleja Helsinkiin, niistä ensimmäinen valmistuu lähivuosina Hakaniemeen.

Olli Seppänen Aalto-yliopistolta kävi esityksessään läpi Visio 2030 –hankkeen tuloksia. Hankkeessa mukana olevat yritykset ja tutkijat toimivat läheisessä yhteistyössä tunnistaen tutkimus- ja kehitystarpeita, jotka auttavat pääsemään Visio 2030 tavoitteisiin. Kansainvälinen näkökulma on tarkeää, ja se että ei kehitetä mitään eristyksissä muusta maailmasta.

Seuraavaksi jatkettiin KIRA-digi –hankkeella, jota meille esitteli Teemu Lehtinen. Visiona kiinteistö- ja rakentamisalan digiloikassa on avoin ja yhteentoimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi. Isoin asia seuraavan 7 vuoden aikana tulee olemaan data, ja koska teknologia on jo saatavilla, kysymys on vain siitä, miten ratkaisut otetaan käyttöön. Lehtisen tulevaisuuteen liittyvä lause ”jos pystyt määrittelemään työsi, se voidaan automatisoida” sai varmasti monet miettimään tätä oman työnsä kohdalla.  Lopuksi näimme esimerkkejä hienoista KIRA-digi kokeiluista. ”Kokeilu on uusi suunnittelu!” 

Päivi Jäväjä Metropolia Ammattikorkeakoulusta kävi ajankohtaisessa aiheessaan läpi tietomallinnuksen opetustilannetta Suomessa tällä hetkellä. Rakennusalalla on osaamispula, ja tietomallintamiskäytäntöjä osaavia henkilöitä ei ole tarjolla työmarkkinoilla riittävästi. Building Smart Finlandin koulutusryhmän tarkoitus on mm. viedä tietomallinnuskoulutus Suomen rakennusalan oppilaitoksissa kaikille eri tasoille sekä yleisesti levittää BIM-tietoisuutta.

Iltapäivän kahvitauon jälkeen kuulimme YIT:n Kari Kauniskankaan esityksen siitä, miten YIT on ottanut teknologian ja BIM:in osaksi strategiaansa. Pitää pystyä vaikuttamaan kustannuksiin ja toimintatapoihin BIM:in ja digitalisaation avulla. Kauniskankaan esityksessä tuli lisäksi tuli esille kumppanuusajattelu, eli miten omaa osaamista voidaan vahvistaa ottamalla mukaan kumppaneiden osaamista.

Kari Ristolainen Finavialta ja Verneri Lehtovirta Swecolta kertoivat esityksessään, miten käyttäjiä on osallistettu lentoaseman suunnittelussa ja käyttöönotossa peliteknologian keinoin. Pääsimme myös  virtuaaliajelulle lentokentälle lentokoneiden keskelle, sekä näkemään miten lentokentällä ollaan jatkossa kahdessa eri kerroksessa ja pitkiä välimatkoja kuljetaan kätevästi liukukäytävillä.

Seuraavaksi Susanna Paloheimo Firalta piti herättävän esityksen asiakaskokemusten ja brändin rakentamisesta digiaikakaudella. Kokemukset, tarinat, brändi, uutisten nopea leviäminen maailman toiselle laidalle, kaikki vaikuttavat asiakaskokemukseen. Lopuksi Paloheimo heitti ilmoille ajatuksen, minkä haluaisimme kaikki uskoa: ”Suomalainen insinööri saattaa pelastaa maailman”.  

Suomen ja Baltian Tekla BIM Awards 2017 –kisan voittaja on Easton Helsinki, josta meille tuli kertomaan Johan Appelqvist ja Jukka Rannisto Byggnadsekonomilta. Lähiviikkoina aukeavassa Easton Helsinki-projektissa yksi tilaajan tahtotiloista oli että loppudokumentaationa saadaan toteumamalli ylläpidon tarpeisiin. 

Päivän viimeisenä esityksenä nähtiin lavalla teknologia-asiantuntijuutta Microsoftilta ja Trimbleltä, kun Vesa-Matti Paananen ja Kim Nyberg tulivat kertomaan kuinka älykäs pilvi ja älykkäät laitteet muuttavat rakennusteollisuutta. Esityksessä otettiin aluksi esille, kuinka iso ero on autoteollisuuden ja rakennusteollisuuden kehityksessä 1960-luvulta 2010-luvulle. Microsoftin visiona on tuottavuutta lisäävät ja entistä viihtyisämmät rakennukset, minkä takana on yhdistetyt laitteet sekä älykkäät toiminnot. Nyberg kävi omassa esityksessään läpi tilannekatsauksen virtuaalimaailmasta sekä esitteli uuden TrimBIM – tiedostomuodon, joka on tehokas isojen BIM mallien jakamiseen.

Hieno päivä, jonka aikana nähtiin hyviä ja ajankohtaisia esityksiä. Useissa niistä korostui luottamuksen ja asiakaskokemuksen merkitys sekä se, että teknologia mahdollistaa, ei vain tuottavuuden kasvun, vaan myös toiminnan uudistumisen.

Inspiroivan päivän lopuksi rentouduttiin vielä cocktail-tilaisuudessa, jonka huipensi päivän tärkeimmät  teemat tiivistänyt Jarkko Tammisen mahtava imitaatioshow.