Paikallavalumuottien suunnittelu nousee uudelle tasolle Tekla Structures -työkaluilla

Totetuttamiskelpoisten muottien suunnittelu on nopeaa ja joustavaa uusien työkalujen avulla. Uusi Tekla Structures -lisäosa Formwork Placing Tool virtaviivaistaa muottien suunnittelun helpottamalla määrälaskentaa ja piirustusten tuottamista. Havainnollistamiseen, koordinointiin ja kommunikointiin soveltuvien 3D-muottimallien avulla betoniurakoitsija välttää virheitä ja pienentää riskejä valmistautuessaan suorittamaan valun.

 

Esimerkki mallinnetusta muotista

Tekla Structures sopii betonivalun suunnitteluun ja hallintaan, sillä se osaa käsitellä valukappaleita ja valukatkoja. Näin ollen valuihin liittyvän tiedon hallinta onnistuu, mukaan lukien muottien sijoittelu.  

Uusinta teknologiaa soveltava mallipohjainen muottisuunnittelu, määrälaskenta ja koordinointi on nopeampaa, helpompaa ja joustavampaa kuin koskaan.

Uusi Formwork Placing Tool on ilmaiseksi ladattavissa ylläpitoasiakkaille Tekla Warehousesta. Tämän työkalupakin avulla valettavien seinien muotitus on helppo suunnitella - intuitiivisesti, automaattisesti ja tarkasti.  Työkalu ei ole sidottu minkään tietyn valmistajan muottijärjestelmään, mutta kaikkia valmiita Tekla Structuresia varten tehtyjä muottijärjestelmiä voidaan  käyttää. Tällä hetkellä tarjolla olevat muottikomponentit voi ladata Tekla Warehousesta ja niitä voi käyttää yhdessä Formwork Placing tool -työkalun kanssa.

Betonimuottien mallintaminen Teklalla

Tekla-mallin geometriaa hyödyntävän Formwork Placing tool -työkalun avulla muottijärjestelmän eri elementtien,  kuten seinälevyjen, muottikulmien, telinepukkikerrosten, sinkilöiden, fillereiden, tukien ja valutasojen mallintaminen on nopeampaa, joustavampaa ja mukavampaa kuin aikaisemmin.  

Uusi menetelmä perustuu suoramuokkaus-toimintoon, jonka  avulla näkee jatkuvasti mitä on tekemässä ja suunnitelman muuttaminen on helppoa.  Rakenteisiin muokautuvat nurkkaliitokset  sopeutuvat automaattisesti seinän paksuuteen, kulmaan ja nurkkatyyppiin. Muottisiteiden ja lukkojen lisääminen käy automaattisesti, ja yksittäisen osan tai ryhmän muokkaus on joustavaa ja interaktiivista.  Käyttäjä voi myös halutessaan muokata automaattisen mallinnuksen ja määrälaskennan sääntöjä.

 

Trimblen Tekla-tuoteperhe
Edistyneet Tekla-ohjelmistot rakennusten tietomallinnukseen ovat osa Trimblen tuotevalikoimaa. Trimble tarjoaa rakennusalalle työvälineitä takymetreistä pitkälle kehittyneisiin ohjelmistoihin, joiden avulla rakennusten suunnittelua, rakentamista ja käyttöä tuetaan ja uudistetaan. Tekla-ohjelmistot suunnittelun ja rakentamisen ytimessä perustuvat vapaalle tiedonkululle, toteuttamiskelpoisille malleille ja yhteistyölle.
Tietoa Tekla-ohjelmistoista: www.tekla.com/fi

Trimble
Trimble muuttaa maailman työtapoja tuotteilla ja palveluilla, jotka yhdistävät fyysisen ja digitaalisen maailman toisiinsa. Paikannukseen, mallintamiseen, liitettävyyteen ja data-analytiikkaan liittyvät ydinteknologiat antavat asiakkaille keinoja parantaa toiminnan tuottavuutta, laatua, turvallisuutta ja kestävyyttä. Trimble tarjoaa ohjelmistoja, laitteistoja ja palveluita kohdennetuista tuotteista yritysten elinkaariratkaisuihin, ja nämä muuttavat toimintaa monilla aloilla, esimerkiksi maataloudessa, rakentamisessa, paikkatiedon hyödyntämisessä ja logistiikassa.
Lisätietoja osoitteessa www.trimble.com.