Kirkkonummi tehostaa paikkatiedon hallintaa Teklan ratkaisulla

Tekla Oyj                            Lehdistötiedote                                           3.6.2011

 

Kirkkonummen kunta on hankkinut Tekla Solution -kokonaisuuden kantakartan tuotantoon, kiinteistöjaotuksen ylläpitoon ja maankäytön suunnitteluun. Hankinta tehostaa kunnan paikkatiedon hallintaa ja kartankäsittelyä.

- Kirkkonummella käynnistettiin vuonna 2009 paikkatiedon kehittämisprojekti, jossa päätettiin järjestää kilpailutus kunnan karttatuotantosovelluksesta. Järjestelmähankinnan tavoitteeksi asetettiin muun muassa tiedonkäsittelyn automatisointi niin, että työntekijät voivat keskittyä työssään oleelliseen, paikkatietoinsinööri Aleksi Anttila Kirkkonummelta kertoo.

- Valittavalta järjestelmältä edellytettiin, että se on yhteensopiva käyttämämme kuntarekisterin kanssa. Ehdoton edellytys valittavalle järjestelmälle oli, että se on tietokantapohjainen. Lisäksi sen pitää pystyä lukemaan kiinteistötietojärjestelmän paluusanomia, Anttila kertoo.

- Avoin tarjouskilpailu oli tiukka. Valintaan vaikuttivat sekä laatu että hinta. Niiden perusteella valitsimme Teklan ratkaisun, Anttila toteaa.

- Vanha järjestelmämme oli tiedostopohjainen ja hallittava aineisto oli tallennettu satoihin eri tiedostoihin. Uudella tietokantapohjaisella järjestelmällä pystymme tehostamaan tiedon- ja laadunhallintaa.

Tietokantapohjaisessa järjestelmässä tiedot ovat aina ajantasaisina yhdessä tietokannassa ja kaikkien käyttäjien käytettävissä.

- Kun tiedot ovat järjestyksessä sähköisessä tietokannassa, se nopeuttaa asioiden selvittämistä ja tehostaa työntekoa huomattavasti. Hankittu kartantuotantosovellus ja tuleva karttojen julkaisu kunnan verkkosivuilla tulevat myös parantamaan karttatuotantomme laatua.

- Syksyllä 2011 laajennamme järjestelmää katu- ja viheraluerekisterillä sekä pohjatutkimusrekisterillä.

Anttila toteaa myös, että asiakkaan kannalta on hyvä, että Teklan ratkaisut ovat modulaarisia, jolloin asiakas voi hankkia täsmälleen sen osan, josta hän on kiinnostunut.

- Teklan ohjelmistoratkaisu ja kuntarekisteri ovat paikkatiedon hallintamme perusta. Kun se on kunnossa, myös uusien sovellusten ja sähköisten palveluiden käyttöönotto on mahdollista. Ja sähköisiä palveluja me haluamme tulevaisuudessa tarjota kuntalaisille, Anttila hahmottelee.

 

Lisätietoja:
Account Manager Joni Kemppi, Tekla Infra & Energy
Puh. 040 514 7644
etunimi.sukunimi@tekla.com

Paikkatietoinsinööri Aleksi Anttila, Kirkkonummen kunta
Puh. 040 563 1758
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Jakelu:
Toimialan mediat, Teklan verkkosivut

 


Tekla Solutions infra- ja energiatoimialoille

Tekla Solutions -ohjelmistotarjonta infra- ja energiatoimialoille sisältää korkealuokkaiset prosessitukityökalut suunnittelusta rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon. Jokainen Tekla Solution on tietylle asiakasryhmälle tuotteistettu kokonaisuus Teklan sovelluksia ja palveluja. Ratkaisun keskiössä on toimialakohtainen tuotemalli, joka sisältää avaintiedot infrastruktuurista ja liiketoiminnasta.

Monipuolisilla paikkatietotoiminnallisuuksilla varustetut toimialasovellukset tarjoavat korkealuokkaisen prosessituen asiakkaan tehtäviin. Ratkaisujen perusominaisuuksiin kuuluu yhteentoimivuus muiden järjestelmien kanssa sekä erinomainen tuki Teklan asiakkaiden asiakaspalvelulle.

Tekla Oyj

Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.

Teklan liikevaihto vuonna 2010 oli lähes 58 miljoonaa euroa ja liiketulos 10 miljoonaa euroa. Yhtiö on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Sen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimistoja 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä. www.tekla.com