BIMbuild - Yhdessä rakentaen

Tänä vuonna järjestettiin ensimmäistä kertaa BIMbuild-iltapäiväseminaari, jonka teemana oli Tietomalli kuuluu kaikille. Paikalle saapui lähes 100 osallistujaa tutustumaan ensin demotoreihin ja kuuntelemaan sitten esityksiä tietomallin hyödyistä rakentamisprosessin eri vaiheissa.

BIMbuild - Johan AppelqvistPuheenvuoroissa pohdittiin tietomallin käyttöä monesta eri näkökulmasta ja esitykset aloitti Byggnadsekonomin Johan Appelqvist. Hänen aiheenaan oli rakentamisen tietomallipohjainen kustannusten seuranta ja rakentamisen aikataulun seuranta ja riskinarviointi. Mallipohjainen laskenta tuo mahdollisuuden tutkia eri suunnitteluvaihtoehtojen kustannusvaikutuksia. Korjausrakentamisessa voidaan saada tieto uusien suunnitelmien vaikutuksesta työmaan aikatauluun tietomallin avulla.

Jussi Ketoja Trimbleltä korosti puheenvuorossaan yhteistyötä sekä tiedon jakamista ja hallintaa. Hän painotti ajantasaisen viimeisimmän tiedon käyttämistä, jotta eri toimijoiden näkemysten harmonisointi olisi nopeampaa. Päätöksiä tehdään 0,5% tiedon perusteella eli 99,5% tiedosta jää käyttämättä. Myös suurin osa tiedosta, jopa 80%, on hajanaisissa sijainneissa, mutta Trimble Connectin avulla voidaan helpottaa hajallaan olevan tiedon hallintaa, jakamista ja käyttöä kaikilla käyttöliittymillä.

BIMbuild - Riku LaihoRiku Laiho Trimbleltä tarkasteli tietomallintamista väliaikaisten rakenteiden ja työn turvallisuuden parantamisen näkökulmasta. Tietomallista voidaan saada visuaalinen ohjaus asentajille sekä tarkat määrät tarvikkeille. Mallintava työnsuunnittelu tuo etuja mm. putoamissuojausten suunnitteluun sekä materiaalikustannuksiin.

Tietomallista hyötyä myös rakentamisen jälkeen

Graviconin Minna Salonsaari kertoi tietomallikoordinoinnista rakennushankkeissa. Tietomallin sisällön määrittely ja sen oikeellisuus ovat tärkeässä roolissa, jotta halutut tavoitteet saavutettaisiin. Tietomallia pitäisi voida hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti eri tahoilla myös rakennusvaiheen jälkeen, kuten ylläpidossa ja pelastustoiminnassa.
 
BIMbuild - demotoriYleisön mielestä päivän kiinnostavimman puheenvuoron piti Heidi Huuskonen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta. Heidi oli ollut asiantuntijana KIRA-digi–hankkeessa ”Tietomallit rakennusten turvallisuuden varmistamisessa”. Hankkeen tarkoituksena oli tutkia, miten tietomalli saataisiin pelastustoiminnan jokapäiväiseen käyttöön. Tutkimuksen tuloksina oli noussut esille mm. kohteeseen ennakkotutustuminen sekä palaneen rakennuksen tutkiminen tietomallin avulla. Hän korosti, että pelastustoiminnan käytössä olevan tietomallin pitää olla aina ajantasainen.

Päivän päätteeksi oli vielä mahdollista kysyä tarkemmin esitysten aikana nousseita kysymyksiä asiantuntijoilta demotorilla ja tutustua viimeisimpään BIM-teknologiaan.

 

Katso kuvia tapahtumasta Tekla Software Suomi -Facebook-sivulta.