Asiakkaat arvostavat luotettavuutta ja toimivaa yhteistyötä

Tekla Infra & Energy teetti vuoden 2012 syksyllä asiakastyytyväisyystutkimuksen arvioidakseen onnistumistaan ja kehittämistarpeitaan asiantuntevana ja palvelevana yhteistyökumppanina. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy .


Kysely lähetettiin sähköpostitse Tekla Infra & Energy -liiketoiminta-alueen yli 2 000 asiakkaalle, joista yli 600 vastasi. Vastausprosentti oli 28.

Saatu palaute on toiminnan kehittämisen tärkeimpiä välineitä. Tekla jatkaa oman toimintansa kehittämistä keskittyen asiakastyytyväisyystutkimuksessa esiin nousseisiin seikkoihin ja kehittämiskohteisiin.
 

Asiakkaat tyytyväisiä järjestelmiin ja toimintaan

Tyytyväisyys Infra & Energyn järjestelmiin ja toimintaan on pysynyt edellisvuoden hyvällä tasolla, kuten tämän ja edellisvuoden tutkimuksen perusteella voidaan todeta.

Asiakkaista yhteensä 80 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Infra & Energyn toimintaan yleisesti. 19 % on osin tyytyväisiä ja osin tyytymättömiä. Ainoastaan prosentti asiakkaista on tyytymättömiä.

Yhteensä 73 % asiakkaista on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä organisaationsa käytössä oleviin Teklan järjestelmiin. Lisäksi 25 % on osin tyytyväisiä ja osin tyytymättömiä. Tyytymättömien osuus on vain prosentti vastaajista.
 

Asiakkaat suosittelevat Teklaa


Kysyttäessä, miten todennäköisesti vastaajat suosittelisivat Teklaa kollegoilleen, oli keskiarvo 8 asteikolla 0–10 (0 = ei lainkaan todennäköistä … 10 = erittäin todennäköistä). Vastaajista 14 % suosittelisi Teklaa kollegoilleen erittäin todennäköisesti (arvosana 10).
 

Keskeisimmät onnistumiset
 

Monen yksittäisen tekijän osalta Teklan toiminnassa on onnistuttu erittäin hyvin. Asiakkaiden mielestä keskeisimpien onnistumisten joukkoon kuuluvat muun muassa seuraavat tekijät:

  • Järjestelmätoimittajan luotettavuus
  • Järjestelmän luotettavuus
  • Järjestelmä auttaa käyttäjiä heidän työssään merkittävästi
  • Hyvä ja toimiva suhde järjestelmätoimittajan yhteyshenkilöihin
  • Yhteistyön sujuvuus ja miellyttävyys järjestelmätoimittajan kanssa

 

Lisätietoja tutkimuksesta:
 

Maria Nivala
tutkimusjohtaja, Innolink Research Oy
Puh. 050 326 0866
etunimi.sukunimi@innolink.fi

Natasa Anttila-Rautio
kehityspäällikkö, Tekla Infra & Energy
Puh. 0400 641 189
etunimi.sukunimi@tekla.com