Asiakkaamme suosittelevat – ja me kiitämme!

Asiakkaamme suosittelevat tuotteitamme ja palveluitamme viimevuotistakin enemmän.

Mallipohjaisia ohjelmistoratkaisuja energianjakelun-, julkishallinnon, vesihuollon ja viestiverkkojen toimialoille kehittävä Trimble Energy & Public Administration haluaa olla paras asiantunteva ja palveleva yhteistyökumppani ja teetti vuoden 2014 syyskuussa asiakaskokemustutkimuksen.

Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy, ja tutkimusmenetelmänä käytettiin kansainvälistä Net Promoter Score (NPS) -suositteluindeksiä.

Kysely lähetettiin Trimblen Energy & Public Administrationin 1 865 asiakkaalle, joista 593 vastasi. Vastausprosentti oli 32. NPS-indeksiluvuksi muutettuna tulos oli 29, mikä on toimialalla hyvää tasoa ja peräti kuusi yksikköä parempi luku kuin vastaavassa tutkimuksessa viime vuonna.

Asiakkailta saatu palaute on yrityksen toiminnan kehittämisen tärkeimpiä välineitä. Tutkimuksesta saadun palautteen avulla Trimble Energy & Public Administration kehittää tuotteitaan ja palveluitaan entisestään tuottaakseen parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.

Lisätietoja tutkimuksesta:
Natasa Anttila-Rautio
kehityspäällikkö, Trimble Energy & Public Administration
puh. 0400 641 189
etunimi.sukunimi@trimble.com