Tekla ja Trimble

Teklalle aukeni viime vuonna uudenlaisten mahdollisuuksien maailma, kun yritys siirtyi Trimble Navigation Ltd:n omistukseen. Kuluneiden kuukausien aikana yhteistyötä yritysten ja eri asiakastoimialoja palvelevien yksiköiden välillä on haettu aktiivisesti. Seuraavassa on lyhyt katsaus Tekla Infra & Energy -liiketoiminta-alueen ja Trimblen yhteistyönäkymiin.


Infra & Energyn liiketoiminta luonteva osa Trimble-konsernia

Trimblen ratkaisut ovat perinteisesti pohjautuneet paikantamiseen, maastotyöhön ja laiteläheisiin teknologioihin, mutta nykyisin tarjontaa on laajennettu voimakkaasti ohjelmistojen ja integroitujen ratkaisujen suuntaan. Teklan ratkaisut taas edustavat pisimmälle vietyä prosessitukea ja tietokantapohjaista tiedonhallintaa. – Infra & Energyn liiketoiminta on luonteva osa Trimble-konsernia, sanoo Kai Lehtinen, Tekla Infra & Energy liiketoiminta-alueen johtaja. – Trimble palvelee teknologiaratkaisuillaan laajaa joukkoa asiakastoimialoja, ja tähän joukkoon kuuluvat kaikki asiakastoimialamme, Lehtinen jatkaa.


Hyötyjä asiakkaille

Teklan kaikkien toimialojen asiakkaat hyötyvät tiivistyvästä yhteistyöstä ja järjestelmien yhteentoimivuudesta. Lehtinen kertoo, että infrasuunnittelun ja -rakentamisen alueella hyötyjä saadaan kehittämällä mallipohjaisen suunnittelutiedon hyödyntämisprosesseja maanrakennustyömailla muun muassa koneohjauksessa ja työnaikaisessa muutosten hallinnassa.

– Energia- ja vesihuoltotoimialat taas hyötyvät yhteentoimivuuden kehittämisestä Teklan ohjelmistoratkaisujen ja Trimblen maastotyön tukeen painottuvien resurssien hallinnan, työryhmien seurannan ja tiedonkeruun ratkaisujen välillä. Julkishallinnon toimiala-asiakkaat hyötyvät kehittämällä Teklan paikkatietopohjaisten ohjelmistoratkaisujen ja Trimblen tiedonkeruun, mittauksen ja muun muassa pistepilvitiedon hallinnan ratkaisujen yhteiskäyttöä, Lehtinen jatkaa.


Teklan tulevaisuus

Kai Lehtinen korostaa, että Teklan ja Trimblen yhteistyö on molempia osapuolia hyödyntävää. Mahdollisuudet viedä Teklan Infra & Energy -liiketoiminta-alueen ohjelmistoratkaisuja kansainvälisille markkinoille ovat Trimblen myötä merkittävästi paremmat. Toisaalta Tekla on Trimble-konsernin suurin ohjelmistoyhtiö, ja Teklan myötä Trimblen ohjelmistotarjonta ja osaaminen kansainvälisessä ohjelmistoliiketoiminnassa vahvistuvat merkittävästi.