Älykästä siltojen hallintaa ja ylläpitoa

Siirrä siltasi elinkaarihallinta tietomalliin perustuvaan työnkulkuun, johon sisältyvät hyväksyntäprosessit ja rakennusprojektit. Etuinasi ovat hankkeen parempi toteutus ilman viivästyksiä ja budjetin ylityksiä. Rakentamisen jälkeen voit käyttää ja päivittää digitaalista, todellisuutta vastaavaa siltamallia ylläpidossa ja tarkastuksissa. 

  • Siirry paperiin perustuvasta hyväksyntäprosessista tietomalliin perustuvaan prosessiin 
  • Rakenna digitaalisia siltarekistereitä tietomalleilla (IFC-muoto) 
  • Hyödynnä siltamallin tietoja yhteistyössä Trimble Connect -sovelluksessa
  • Pidä kirjaa muutoksista ja projektin edistymisestä Trimble Connect -sovelluksessa 
  • Tarkastele todenmukaisen tietomallin tietoja yhdessä kuntoseurannan tietojen, kuten anturien tietojen, kanssa 
  • Hyödynnä todenmukaisen tietomallin digitaalisia tietoja tarkastuksissa
  • Linkitä todenmukainen tietomalli tarkastuksen muistiinpanoihin, valokuviin, paalutustietoihin jne. 
  • Kehitä digitaalisia resurssienhallintaprosesseja mallin tietoja hyödyntämällä