Raudoituspiirustukset ja taivutustaulukot

Tiukat aikarajat ja projektiin tehtävät muutokset pidentävät raudoitteiden detaljointiin kuluvaa aikaa ja vaikeuttavat laadukkaan dokumentaation luontia ja suunnitteluviestintää. Tekla Structures -ohjelmiston avulla raudoitteiden detaljointi- ja dokumentointitöiden tekijät voivat reagoida myöhäisessä suunnittelun vaiheessa tai työmaalla tehtäviin muutoksiin tehokkaasti ja välttää turhat lisätietopyynnöt tuottamalla tarkkoja, tietorikkaita valmistus- ja asennuspiirustuksia sekä taivutustaulukoita.

 

Oikeat ja yhdenmukaiset tiedot piirustuksissa

 • Voit luoda suoraan mallista asennus- ja valmistuspiirustuksia, jotka sisältävät raudoituksille merkinnät, ulosvetokuvat ja taivutustaulukot.
 • Suora linkki mallin ja piirustusten välillä varmistaa yhdenmukaiset tiedot kaikissa piirustusnäkymissä, luetteloissa ja taivutustaulukoissa.
 • Tee päivitykset vain kerran: kun mallia muutetaan, siihen liittyvät piirustukset ja aikataulut päivittyvät automaattisesti.

 

Automatisoi piirustusten tuotanto

 • Luo automaattisesti monimutkaisia piirustuksia vakiorakenteille, kuten pilarianturoille ja pilareille, käyttämällä valmiiksi määritettyjä asetuksia.
 • Määrittämällä eri piirustusnäkymien asetukset etukäteen voit luoda mittoja ja kommentteja nopeasti monimutkaisiinkin rakenteisiin.
 • Lisää raudoitosmerkintöjä ja ulosvetokuvia yhdellä napsautuksella.
 • Luo leikkauksia, näkymiä ja 3D-visualisointeja milloin tahansa.
 • Ohjelmiston vakiotoimintojen avulla voit luoda ennalta määritettyjä sääntöjä dokumentaation automatisointiin ja standardointiin.

 

Luotettavat taivutustaulukot ja valmistustiedot suoraan mallista

 • Luo raudoitusten ja verkkojen taivutustaulukoita ja materiaaliluetteloita automaattisesti.
 • Sisällytä taivutustaulukot erikseen minkätyyppiseen piirustukseen tai raporttiin tahansa.
 • Käytä tietojen siirrossa alan standardimuotoa, kuten BVBS-, PXML- tai Unitechnik-muotoa, tai jotakin ohjelmistotoimittajien omaa muotoa, kuten aSa-, LP-System-, Soule- tai Arma+-muotoa.

 

Kommunikaatio uudelle tasolle

 • Luo 3D-visualisointeja monimutkaisista liitoksista tai valmiiksi kootuista häkeistä ja välitä tieto raudoitusten asennusjärjestyksistä.
 • 3D-näkymät ja -visualisoinnit voidaan sisällyttää piirustuksiin tai tietomalleihin, joita voidaan tarkastella esimerkiksi Trimble Connect -yhteistyötyökalulla.

 

Teklan avulla voit

 • Automatisoida toistuvat työt piirustusten ja taivutustaulukoiden luonnissa
 • Välttää inhimilliset virheet ja varmistaa kaikkien asiakirjojen tietojen yhdenmukaisuuden
 • Numeroida raudoitukset automaattisesti sekä varmistaa aikataulujen ja piirustusten luotettavuuden
 • Siirtää tietoja valmistusta varten tehokkaasti  
 • Mukautua projektin muutoksiin nopeasti ja pitää kaikki asiakirjat tehokkaasti ajan tasalla
 • Säästää aikaa vähentämällä tehtaalta ja työmaalta tulevien lisätietopyyntöjen määrää
 • Tehostaa viestintää ja parantaa laatua valmistuksessa ja työmaalla