Raudoitteiden valmistus

Valmistustietojen tehoton siirto, koordinoimattomat asiakirjat ja viestinnän epäselvyydet aiheuttavat materiaalihukkaa ja tarpeetonta työtä koko raudoituksien toimitusketjussa. Teklan ohjelmisto tehostaa dokumentaatiota, tietojen hallintaa sekä tietojen siirtoa detaljoinnin, valmistuksen ja työmaan välillä parantaen tuottavuutta ja vähentäen lisätyön tarvetta.

Kun rakennettavaa Tekla-mallia käytetään kaikkien asiakirjojen lähteenä, sinulla on aina samat laadukkaat tiedot käytettävissäsi taivutustaulukoita, raudoiteluetteloita ja valmistuspiirustuksia varten. Valmistuksessa tarvittavat tiedot voidaan siirtää mallista automaattisesti raudoitteiden taivutus- ja verkkohitsausjärjestelmiin sekä materiaalinkäsittelyohjelmistoihin. Automaattisten työkalujen avulla voit hallita, raportoida ja koordinoida tietoja nopeasti ja helposti tuotanto- ja toimitusyksikköjen mukaan. Tämä auttaa varmistamaan ajallaan tapahtuvat toimitukset sekä myöhästymisistä johtuvien ongelmien välttämisen työmaalla.

 

Valmistustietojen sujuva siirto

 • Alan johtava raudoituksen MES-ohjelmisto sekä raudoituksen käsittelyjärjestelmät ovat käytettävissä kätevän liittymän kautta.
 • Vie tiedot mallista alan standardin mukaisissa muodoissa, kuten BVBS, PXML tai Unitechnik-muodossa, tai ohjelmistotoimittajien omissa muodoissa, kuten aSa-, LP-System-, Soule- tai Arma+-muodossa.
 • Luo saumaton tiedonsiirto integroimalla Teklan mallitiedot omiin prosesseihisi ja sovelluksiisi Tekla Open API™ -rajapinnan kautta.

 

Tarvitsemasi tiedot helposti saatavilla

 • Joustavien automaattitoimintojen avulla voit järjestää ja hallita tietoja prosessitarpeiden mukaan.
 • Luo raudoitustankojen ja verkkojen raportteja, taivutustaulukoita ja materiaaliluetteloita tarvittaessa suoraan mallista.
 • Hallitse ja koordinoi tietoja rakennetyypin, työvaiheen ja valuyksikön mukaan.

 

Paranna tehokkuutta ja laatua mallien avulla

 • Lisää piirustuksiin raudoitushäkkien, monimutkaisten liitosten ja asennusjärjestysten 3D-visualisointeja, jotka helpottavat käynnissä olevaa työtä.
 • Käyttäjän määrittämät tiedot, kuten asennusjärjestys ja valmistuksen tila, voidaan lisätä mallin kohteisiin ja visualisoida kolmiulotteisesti.
 • Valmistuksen ja rakentamisen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat työntekijät voivat käsitellä samaa mallia detaljointitiimin kanssa, käyttää yksityiskohtaisia malleja ja lisätä siihen prosessin kannalta tärkeitä tietoja Tekla Model Sharing -työkalun avulla.

 

Yksi, aina ajantasainen tietolähde yhdenmukaiselle ja tarkalle tiedolle

 • Kaikki tiedot samassa mallissa: yksi helposti käytettävä tietokanta yhdenmukaisille ja aina ajantasaisille tiedoille.
 • Yksi lähde tarkoille tiedoille – tietojen syöttö, hallinta ja päivitys yhdessä paikassa.  
 • Projektin muuttuessa kaikki siihen liittyvät piirustukset, taulukot ja luettelot päivittyvät automaattisesti.
 • Voit havaita ja raportoida referenssimalliin tehdyt muutokset automaattisesti.

 

Teklan avulla voit

 • Säästää aikaa ja estää inhimilliset virheet, joita voi tapahtua syötettäessä tietoja raudoitteiden käsittelyjärjestelmiin
 • Löytää, käyttää, raportoida ja siirtää tietoja tehokkaasti projektin tarpeiden mukaan
 • Varmistaa, että kaikkien asiakirjojen sisältö on yhdenmukainen
 • Hahmottaa käsillä olevan työn helposti
 • Toteuttaa projektimuutokset nopeasti
 • Parantaa valmistuksen ja työmaatyöskentelyn laatua ja tehokkuutta
 • Viestiä selkeästi tietokoneella ja mobiililaitteella tietomallin avulla