Raudoitteiden asettelu ja koordinointi työmaalla

Raudoituksen tietomallinnus tuottaa todellisia hyötyjä liiketoiminnalle tuottavuuden parantumisen, kokonaiskustannusten alenemisen sekä törmäysten ja koordinointiongelmien vähenemisen muodossa. Tämä on tulosta tarkkuuden ja viestinnän tehostumisesta. Tekla Structures -ohjelmiston tietomallinnusympäristö auttaa luomaan laadukkaita ja yksityiskohtaisia suunnitelmia, jotka varmistavat, että tiheät ja monimutkaisetkin raudoitukset voidaan asetella paikoilleen ja valaa betonit nopeasti, edullisesti ja turvallisesti.

Teklan ohjelmisto antaa käyttöösi ainutlaatuiset työkalut, jotka on nimenomaisesti suunniteltu mahdollistamaan valuyksiköiden ja valujärjestyksen määritys mallinnetun paikalla valettavan betonin geometrian avulla. Valujen tarkan mallinnuksen ansiosta työmaan esimiehet voivat suunnitella rakennustyöt tehokkaasti sekä koordinoida raudoitus- ja valujärjestyksiä tehokkaasti yhdessä suunnittelu- ja tuotantotiimien kanssa. Koska materiaaliraportointi on automatisoitu, betonin, raudoitteiden, valuosien ja muottien tarkkojen valukohtaisten materiaalimäärien määritys ja raportointi on helppoa.

Tiheiden raudoitusalueiden ja asennusjärjestysten 3D-visualisointien ansiosta raudoitteiden valmistajat ja asentajat saavat paremman kuvan työstä, mikä auttaa vähentämään lisätietopyyntöjen määrää ja parantamaan sekä tehokkuutta että laatua. Helppokäyttöisten mobiilityökalujen avulla jokainen voi käyttää visuaalisia 3D-työkaluja sijainnistaan tai tietoteknisistä taidoistaan riippumatta.

 

Koordinoitu ja yksityiskohtainen suunnittelu varmistaa sujuvan työn työmaalla

 • Erityisesti betonin paikallavalun mallinnukseen kehitetyt työkalut tekevät rakentamisen pohjaksi soveltuvien betonigeometrioiden luonnista nopeaa ja helppoa.
 • Voit asettaa valuosat tarkkaan paikkaansa vetämällä ja pudottamalla.
 • Koordinoi betoniteräkset ja valuosat ja korjaa mahdolliset törmäilyt jo varhaisessa vaiheessa.
 • Jaa IFC-muodossa olevia malleja ja siirrä tietoa tehokkaasti käyttämällä standardimuotoja, kuten PDF-, DXF-, DWG- ja DGN-muotoja.

 

Helppo pääsy tietoihin ja raporttien luonti tarpeen mukaan

 • Automatisoidut ja joustavat työkalut mahdollistavat toteutussuunnitelmien hallinnan rakennetyyppien sekä valu-, tuotanto- ja toimitusyksikköjen mukaan.
 • Luo raportteja, taivutustaulukoita ja piirustuksia suoraan mallista tarpeen mukaan.
 • Mallin käyttö ainoana lähteenä varmistaa ajantasaiset, yhdenmukaiset tiedot piirustuksissa, materiaaliluetteloissa ja taulukoissa.
 • Valmistuksen ja rakentamisen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat työntekijät voivat käsitellä samaa mallia detaljointitiimin kanssa, käyttää yksityiskohtaisia malleja ja lisätä tietoja Tekla Model Sharing -työkalun avulla.

 

Tunne työsi

 • Lisää piirustuksiin raudoitushäkkien, monimutkaisten liitosten ja asennusjärjestysten 3D-visualisointeja.
 • Visualisoi valmistuksen tilanne, seuraa projektin etenemistä sekä koordinoi ja viesti selkeästi tietomallin avulla.
 • Jaa, yhdistä, tarkista ja käytä mallitietoja ja asiakirjoja helppokäyttöisillä yhteistyötyökaluilla, kuten Trimble Connectilla.

Teklan avulla voit

 • Pienentää raudoitteiden asennuksen ja betonin valun kokonaiskustannuksia sekä lyhentää työhön kuluvaa aikaa
 • Varmistaa rakennettavuuden, havaita törmäilyt ja korjata ongelmat ajoissa
 • Löytää tarvittavat tiedot nopeasti ja helposti ilman turhaa työtä
 • Visualisoida tiedot sekä viestiä ja koordinoida tehokkaasti
 • Hahmottaa työn alla olevan tehtävän helposti
 • Tunnistaa ja toteuttaa projektin muutokset nopeasti
 • Viestiä selkeästi tietomallin avulla sekä tietokoneella että mobiililaitteilla