Raudoitteiden 3D-detaljointi

Koordinointivirheet, asiakirjojen ristiriitainen sisältö sekä kommunikaation ja tiedonsiirron tehottomuus aiheuttavat usein materiaalien ja resurssien hukkakäyttöä rakennettaessa raudoitettuja, paikalla valettavia betonirakenteita. Käyttämällä ohjelmistoa, joka mahdollistaa raudoitusten tehokkaan tietomallinnuksen ja toteutuskelpoisen tarkkuuden (LOD400) voi parantaa detaljoitujen raudoitteiden suunnittelun ja dokumentoinnin laatua, siirtää tiedot automaattisesti tuotantoon sekä jakaa tietoja kaikkien projektin osapuolten kanssa erittäin tehokkaasti. Voit saavuttaa merkittäviä säästöjä koko projektissa ja tarjota tuotteita, jotka tuovat asiakkaillesi todellista lisäarvoa.

 

Tehokkaat työkalut valmistettavien raudoitusten 3D-detaljointiin

 • Detaljoi pilarianturat, pilarit, palkit sekä kaikki vakiorakenteet ja toistuvat liitokset muutamalla napsautuksella käyttämällä älykkäitä parametrisia työkaluja.
 • Tavanomaisesta poikkeavat geometriat, kuten monimutkaiset tukirakenteet, voidaan raudoittaa tehokkaasti ja joustavasti, sillä betoniteräkset seuraavat betonipinnan muotoa automaattisesti. Raudoitustangot voidaan sijoitella automaattisesti, ja tankoja on helppo säätää ja muokata.
 • Raudoita betonipinta yhdellä napsautuksella, ja automaatio tunnistaa kaikki betonissa olevat aukot ja leikkaukset.
 • Luo jatkokset valmistusvaatimusten mukaisesti ja lisää jatkoskappaleet ja ankkurit käyttämällä erityisesti tarkoitukseen kehitettyjä älykkäitä työkaluja.

 

Käyttäjän määrittämät detaljointiosat lisäävät tuottavuutta

 • Määritä ja tallenna omat raudoitustyökalusi muutamalla napsautuksella.
 • Lyhennä toistuvien rakenteiden detaljointiaikaa käyttämällä älykkäitä työkaluja. Kuka tahansa voi määrittää omat työkalunsa ilman ohjelmointitaitoja.
 • Standardoi ja virtaviivaista työ luomalla yritys- ja projektitason työkalukirjaston ja jakamalla sen tiimien kanssa.

 

Joustava ja luotettava automaattinen numerointi

 • Suorita numerointi tarpeen mukaan koko mallille tai työvaiheiden mukaisesti osissa.
 • Automaatio löytää ja antaa saman numeron samanlaisille osille määritetyn numerosarjan mukaisesti.
 • Jo 20 vuoden ajan hyväksi havaittu numerointitekniikka soveltuu kaikenkokoisille projekteille.

 

Oikeat ja yhdenmukaiset tiedot kaikissa asiakirjoissa

 • Voit luoda suoraan mallista asennus- ja valmistuspiirustuksia, jotka sisältävät raudoituksille merkinnät, ulosvetokuvat ja taivutustaulukot.
 • Luo raportteja, taivutustaulukoita ja materiaaliluetteloita raudoitustangoille ja -verkoille automaattisesti.

 

Muokkaa helposti ja toteuta muutokset tehokkaasti

 • Mallinnettu betoniteräs mukautuu betonin geometrian tai ominaisuuksien, kuten betonipeitteen paksuuden, muutoksiin automaattisesti.
 • Säädä raudoitteiden paikkoja ja muuta asetuksia helposti käsittelemällä mallin kohteita suoraan.
 • Tee päivitykset vain kerran: kun mallia muutetaan, siihen liittyvät piirustukset ja aikataulut päivittyvät automaattisesti.

 

Tehokasta yhteistyötä

 • Monet käyttäjät voivat käsitellä Tekla-mallia samanaikaisesti sijainnista, aikavyöhykkeestä tai Internet-yhteyden nopeudesta riippumatta käyttämällä Tekla Model Sharing -työkalua.
 • Jaa malleja IFC-tiedostona ja hyödynnä tiedonsiirrossa standarditiedostoja, kuten PDF-, DXF-, DWG- ja DGN-tiedostot.
 • Voit havaita ja raportoida lähtötietomalleihin tehdyt muutokset automaattisesti.

 

Teklan avulla voit

 • Detaljoida raudoitusrakenteet kolmiulotteisesti koosta ja monimutkaisuudesta riippumatta
 • Estää detaljoinnin ja dokumentoinnin virheet, törmäykset ja koordinointivirheet
 • Numeroida raudoitukset automaattisesti sekä varmistaa taulukoiden ja piirustusten luotettavuuden
 • Luoda kaikki piirustukset, aikataulut ja valmistustiedot suoraan yhdestä tietolähteestä
 • Saada yhdenmukaiset tiedot kaikkiin piirustuksiin, taulukoihin ja asiakirjoihin automaattisesti
 • Toteuttaa projektin muutokset ja pitää kaikki dokumentit ajan tasalla tehokkaasti
 • Tehdä yhteistyötä helposti ja jakaa työn sekä sisäisten että ulkoisten projektitiimien kanssa sijainneista ja aikavyöhykkeistä riippumatta