Muottien suunnittelu

Betonimuottien suunnittelu, määrien laskenta ja hallinta uudelle tasolle

Tekla ymmärtää, miten betonia valetaan. Teklan ainutlaatuisten valunkäsittelytoimintojen ansiosta käyttäjät voivat onnistuneesti suunnitella ja hallita muottien käyttöä työmaalla.

Muotittaminen on yksi paikallavalurakenteiden aikaavievimmistä työvaiheista, joten työn huolellinen suunnittelu on erittäin tärkeää. Teklan avulla voit nopeuttaa muottien suunnittelua automatisoimalla materiaalimäärien laskennan ja piirustusten teon. Toteuttamiskelpoisilla malleilla muotitustyötä voidaan visualisoida, koordinoida ja viestiä ennennäkemättömällä tavalla. Urakoitsijat voivat säästää aikaa, ehkäistä virheitä ja tehostaa muottien käyttöä työmaalla.

Vuorovaikutteisten ja automaattisten työkalujen avulla voidaan helposti luoda realistisia muottimalleja hyödyntäen Tekla Structuresilla mallinnettuja paikallavalurakenteita. Tämä parantaa paikallavaluja tekevien urakoitsijoiden tarkkuutta ja tehokkuutta. Urakoitsijat voivat suunnitella ja optimoida muottien käyttöä, hallita niihin liittyviä tietoja entistä helpommin ja siten valmistella onnistuneen betonivalun.

Automaattiset muottimäärälaskelmat

 • Älykkäät Tekla-betonimallit antavat automaattisesti oikeat muottimenekit suunnittelua varten.
 • Nopea muotitusten määrälaskenta voidaan visualisoida kolmiuloitteisesti ja järjestää sijainnin, valukokonaisuuden, työvaiheen ja suunnitellun muottityypin mukaan.
 • Luo raportit ja vie ne edelleen Excel-taulukkoon yhdellä napsautuksella.


 

Suunnittele toteuttamiskelpoinen muotti nopeasti ja helposti

 • Automaattiset ja dynaamiset työkalut mahdollistavat muottien tarkan asettelun.
 • Muotit mukautuvat betonirakenteen muodon, paksuuden ja kulman mukaan.
 • Erilaisten muottipaneelien, kulmien, tukien ja valutasanteiden asettelu on joustavaa.
 • Mukautettavien työkalujen avulla on mahdollista automatisoida toistuvat tehtävät, kuten muotin sidosten ja kiinnikkeiden asettelu.


 

Nopea materiaalimäärien laskenta ja piirustukset suoraan mallista

 • Joustavien työkalujen avulla voit hallita reaaliaikaisia ja toteuttamiskelpoisia määrälaskentatietoja tehokkaasti.
 • Luo malleista automaattisesti muottipiirustuksia, joissa ovat mukana selitteet, mitat ja kolmiulotteiset visualisoinnit.
 • Malliin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti kaikkiin piirustuksiin ja raportteihin.


 

Käytä valmiita muottikomponentteja tai luo itse uusia

 • Tekla Warehouse -palvelusta saat helposti käyttöön muottitoimittajien omat mallikomponentit.
 • Tekla-ohjelmistossa on mahdollista luoda ja mukauttaa omia muottikomponentteja.


 

Esitä muottisuunnitelmat selkeästi

 • Kolmiulotteisten mallien avulla kaikki työmaalla ymmärtävät muotitustyön vaatimukset nopeasti ja helposti.
 • Havaitse ristiriidat ja korjaa ongelmat ajoissa kolmiulotteisen mallin avulla.
 • Koordinoi työtä ja viesti selkeästi kolmiulotteisen mallin avulla tietokoneella ja mobiililaitteella.

  Tekla-ohjelmistoilla voit

  • Paranna arviointia ja työn suunnittelua heti käytettävissä olevilla muottien tarvikemäärillä.
  • Tehosta muottien suunnittelua, hallintaa ja koordinointia työmaalla.
  • Automatisoi materiaalimäärien laskenta, raportoi reaaliaikaisesti ja hallitse työhön liittyviä tietoja entistä helpommin.
  • Ehkäise virheet ja varmista rakennustöiden sujuva eteneminen valun valmisteluvaiheessa.
  • Luo selkeitä muottisuunnitelmia ja piirustuksia suoraan mallista.
  • Viesti selkeästi kolmiulotteisen mallin avulla.
  • Hallitse kaikkia muutoksia helposti.

  Katso myös

   

  Katso ilmaiset webinaarimme ja opi lisää


  Mallista muottiin

   


  The Latest Tekla Software Developments For Concrete

   

  Katso Tekla-ohjelmisto käytössä

  Muottisuunnittelu helposti ja nopeasti