Määrälaskenta

Nopea ja luotettava mallipohjainen määrälaskenta

Rakennettava malli säästää aikaa määrälaskennassa, auttaa välttämään vajavaisten ja epäyhdenmukaisten piirustusten aiheuttamat ongelmat ja pienentää virheellisten materiaalimäärien riskiä niin esirakentamisvaiheessa kuin työmaan hallinnassakin.

Tekla Structuresilla saat nopeasti korkealaatuiset määrälaskentatiedot Tekla- ja IFC-malleista, jolloin voit luottaa lukuihin ja tehdä tarjouksen turvallisin mielin. Valmistele asennukset, valut ja hallitse rakennuskohteita tehokkaasti, ymmärrä projekteja paremmin ja hyödynnä helposti ajantasaisia, yhdenmukaisia ja toteutusvalmiita määrätietoja.

Joustavilla työkaluilla voit automatisoida vanhoilla menetelmillä työlääksi koetun määrälaskentaprosessin ja tiedonhallinnan. Tarkkojen mallien avulla voit luoda teräs-, puu- ja betonirakenteista, raudoitteista, valutarvikkeista ja muoteista luotettavia raportteja, joihin voidaan viedä tietoa muun muassa myös logistiikasta ja materiaalin ominaisuuksista. Raportit pysyvät ajan tasalla mallien päivittyessä ja niiden sisältämä tietoa voidaan ryhmitellä ja visualisoida joustavasti Tekla Structuresissa.

Luotettavat määrätiedot auttavat parantamaan arvioita ja aikatauluja

 • Laske tarkat materiaalimäärät teräksille, betonille, raudoituksille, muoteille ja muille materiaaleille.
 • Vie yhdellä napsautuksella Excel-taulukkoon käyttämällä valmiita malleja.


 

Hyödynnä helposti reaaliaikaisia määrätietoja ja luotettavia raportteja tarpeen mukaan

 • Joustavilla työkaluilla voit hallita ja lajitella toteuttamiskelpoisia tietoja haluamallasi tavalla.
 • Hyödynnä automaattisesti koostettuja määrä- ja materiaalilistoja, joihin sisältyvät muun muassa sijainnit, määrät, tarvittava betoniseos, raudoitustyypit, valutarvikkeet ja muotit.
 • Luokittele mallitietoa esimerkiksi rakennetyypin, materiaalien, sijainnin, rakennusvaiheen ja aikataulun mukaan.
 • Malliobjekteihin voidaan lisätä muun muassa logistiikkaan ja materiaaliin liittyviä tietoja raportointitarpeiden mukaan.


 

Järjestele projektin tiedot hetkessä

 • Luo mukautettavia luokkia sijainnin ja rakennetyypin mukaan projektin tietojen tehokasta hallintaa varten.
 • Automatisoi raportointi ja tiedonhallinta projektin tarpeiden mukaan.
 • Malliin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti kaikkiin ryhmittelyihin, raportteihin ja piirustuksiin.


 

Visualisoi materiaalimäärät ja viesti selkeästi

 • Visualisoi materiaalilistat väritettynä kolmiulotteisessa mallissa.
 • Valitse määrärivi tai rakennetyyppi ja näe välittömästi sen sijainti projektissa.
 • Luo suoraan mallista raportteja ja piirustuksia, joissa on mukana kolmiulotteiset visualisoinnit ja teräsluettelot.
 • Malli on ainoa tietolähde, mikä varmistaa kaikkien raporttien, määrälaskelmien, aikataulujen ja piirustusten yhdenmukaisuuden.


 

  Tekla-ohjelmistoilla voit

  • Järjestele projektin tiedot hetkessä.
  • Parempien arvioiden ja aikataulujen ansiosta voit tehdä tarjouksen turvallisin mielin.
  • Hyödynnä helposti luotettavia määrätietoja ja löydä tarvittavat tiedot nopeasti.
  • Laske määrät reaaliaikaisesti.
  • Luo tarpeen mukaan tarkkoja ja yhdenmukaisia raportteja.
  • Viesti selkeästi tietokoneella ja mobiililaitteella kolmiulotteisen mallin avulla.
  • Tunnista ja toteuta projektin muutokset nopeasti.