Kustannuslaskenta

Vico Officen mallipohjaisessa kustannuslaskennassa määrät lasketaan tietomallin sisältämää tietoa tai geometriaa hyödyntäen, ja ne linkitetään kustannuslaskentariveille. Kun mallia päivitetään, muutokset on helppo tunnistaa, ja kustannuksiin linkitetyt määrät paivittyvät automaattisesti Vico Officen puolella.

Vico Officessa on sekä kustannuslaskijalle tuttu Microsoft Excel-tyyppinen taulukkonäkymä että tietomallinäkymä määristä ja niiden linkityksistä kustannusriveihin. Tietomallinäkymän avulla on helppo havaita ja ymmärtää hankkeen kustannuksien muodostuminen. Ohjelmiston avulla on helppo yhdistää piirustukset ja tietomallit, vertailla niitä ja laskea määrät molemmista.

  • tavoitekustannusten asettaminen
  • eritasoisia kustannuslaskelmia projektin vaiheesta riippuen (tila-, rakennusosa-, suorite- ja panostason kustannuslaskenta)
  • yleissuunnitteluvaiheesta lähtien kaikki kustannuslaskenta samassa järjestelmässä
  • tarkat mallipohjaiset määrät kustannuslaskennassa
  • yksittäisten rakenteiden tai kokonaisuuksien muokkaus kustannuslaskentaa täydentämään
  • määrien ja kustannusten visuaalinen tarkistus tietomallissa
  • kustannuslaskentaversioiden havainnollinen vertailu
  • erilaisten raporttien luonti sekä visuaalinen kustannusten ja muutosten vertailu
  • työpaketit aliurakoitsijoille ja tarjousten vertailu ja hyväksyntä