Aikataulusuunnittelu

Joustavaa yleisaikataulutusta ja projektin hallintaa

Vico Schedule Planner on tehokas työkalu aikataulun suunnitteluun, optimointiin ja tuotannonohjaukseen. Projektien läpimenoaika lyhenee, riskejä on helpompi hallita, tuottavuus kasvaa ja hankkeet ovat selkeämpiä sekä paremmin ennustettavia.

Vico Schedule Planner on ainutlaatuinen sijaintipohjainen rakennusalan tuotannonsuunnittelu ja -ohjausjärjestelmä. Tarkkoja määrälaskelmia ja toteutuneita työmenekkejä hyödyntämällä saa varmistettua tarkat, selkeät ja toteutuskelpoiset sijaintipohjaiset aikataulut. Toteumatietoon perustuvat ennusteet helpottavat projektin etenemisen hahmottamista. Vico Schedule Planner on osa Vico Office -ohjelmistoa, mutta toimii myös itsenäisenä sovelluksena. Määrät voidaan tuoda aikatauluun tietomalleista tai esimerkiksi Excelin kautta.

Vico Schedule Planner on suunniteltu luomaan hankkeille kustannustehokkaita ja toteuttamiskelpoisia suunnitelmia.

 • työryhmien ja aliurakoitsijoiden tuottavuus paranee
 • hankkeen kesto, kustannukset ja riskit pienenevät
 • keskeytykset ja kiistatilanteet vähenevät
 • riskianalyysi on tehtävissä helposti
 • tuotannonohjauksen varhainen aikatauluongelmien tunnistus
 • ongelmien vaikutukset koko projektiaikatauluun helposti analysoitavissa
 • hallittu varautuminen riskeihin ja ongelmiin
 • hyvä yhteistyö aliurakoitsijoiden välillä
 • Tekla Structuresin kanssa yhteen toimiva aikataulun suunnittelu ja toteuman seuranta

 

Tarkemman tason aikataulusuunnittelua tietomallipohjaisesti

Tekla Structuresilla tehtävien ja asennusjärjestyksen suunnittelu onnistuu helposti. Tarkka asennusaikataulu voidaan luoda mallipohjaisesti Tekla Structuresissa hyödyntäen tietomallin määrätietoa tai yleisaikatauluohjelmistossa tuotettu aikataulu voidaan tarkentaa elementtitasolle.

 • Päivittäinen työn suunnittelu
 • Suunnittelun, valmistuksen ja työmaan toteuman seurannalla tosiaikainen tilannekuva
 • Toimitukset laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja budjetin mukaan
 • Suunnitelmien ja tehtävien parempi ymmärtäminen
 • Suunnitteluvirheiden ja törmäysten tunnistaminen ajoissa

Visualisointi ja rakentamiskelpoiset 3D-mallit parantavat suunnitelmien ja tehtävien ymmärtämistä. Hyvät tiedot auttavat optimoimaan aliurakoitsijoiden toimintaa ja oikeiden materiaalimäärien hankintaa ja seurantaa. Voit tarkistaa MS Project-, Excel- tai Primavera-ohjelmistoissa tehdyn toteutussuunnitelman Teklan mallipohjaisen elementtikohtaisen aikataulutuksen avulla. Kaikilla työmaan ja tuoteosatoimittajien henkilöstöllä on pääsy malleihin Trimble Connectin, rakennusalan digitaalisen yhteistyöalustan kautta.

Tekla-mallissa voi luoda mittapisteitä, ja niitä voidaan myöhemmin hallita ja siirtää mittalaitteisiin. Rakennusmittausaineisto voidaan myös tuoda takaisin malliin.